Dato: 26. februar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke, Anna Scavenius
Sprog: dansk.

Vifte

1) I Vel og Vee / Guds Villie skee.
2) Din Hemmelighed er din Fange,/ slipper Du den, er Du dens.
3) Det mindste Blad er et Hexeri / Der sidder en levende Sjl deri.
4) Ingen veed hvad i morgen skeer, / Gud alene det veed og seer.
5) Gaaer Verden Dig for haardt imod, / Husk: Christus matte gyde blod.
6) Ungdomssange bliver snart gamle Melodier.
7) Maanen skinner rund og stor / Over Mark og Mose / Midt i Skovens Stilhed groer / Poesiens Rose.
8) Husk, en Krybbe var hans Vugge / Han som Himlens Throne vandt.
9) Flyv, flyv Griller / I morgen faae vi godt Veir.
10) Hold paa Dig selv / Hold fast paa Gud / Og han vil aldrig slippe.
11) Op ad Bakken ned ad Bakken / Det er hele Almanakken.
12) Hjertet veed / Kjrlighed / Er det fagreste Tr i Skoven.
13) Gjr ikke Verden Dig for tung / Husk paa, Du er kun eengang ung.
14) Aandens Snille kan man eie / Men der maae et Hjerte til.
15) Guldbjerge eier Verden faae / Men flere Tornebuske.
16) Hvo der vil stte Huus efter hver Mands Sind / Han bygger et Huus hen i Veir og Vind.
17) Jeg troer der er skjnnest i Danmark. / H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm