Dato: 9. april 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Til Hr. Etatsraad A. Drewsen.

Kjbenhavn 9 April 1856.

Kjre fortrffelige Ven!

Det var kjrligt og smukt af Dem at De i Deres Brev hjem fra Dresden lagde et Par Ord i til mig, det gldede mig usigeliget, jeg blev ganske bevget derved! men De kan ogsaa tro at jeg hver Dag i Tankerne er med hvor De er og seer hvad De seer! Ikkesandt fra Dresden var frst den egentlige Reise begyndt, som jeg sagde, derfra er meget Nyt og Smukt oprullet og nu er De i Florenz har altsaa prvet Besvrlighederne, men snart er De i Rom og fra De kommer dertil vil De fle Dem hjemme i det herlige Land. Hils Monte Soracte naar De er ved La Storta, det ligger maaskee endnu med Snee, dog nei, det er jo omtrent den 28 April De kommer der! jeg har opskrevet for Deres Kone og for Fru Wanscher en Huske-Seddel, hvorledes De begge to skulde sende Breve til Dem, jeg troer at det vil vre ganske godt at jeg her ogsaa giver Dem Afskriften saa kan De nogenlunde controlere hvorledes der skrives hjemme fra. Jeg har sagt begge Fruerne at De fra Kjbenhavn sende Breve til Rom fra 16 April til 2 Mai, / jeg beregner at disse Breve altsaa naae Rom 11 a 12 Dage efter. -

Hjemmefra tiL Neapel fra 3 mai til 27 mai
Hjemmefra til Mailand fra 28 Mai til 8 Juni
Hjemmefra til Mnchen fra 9 Juni til 28 Juni
Hjemmefra til Lepzig - til 2. Juli. -

---

Forstaaer De ikke min opskrift, som jeg dog troer De gjr, saa bryd Dem ikke om den, jeg har beregnet det niagtigt, saaledes De ikke gjr Forandringer i Deres Reiseplan. Drag endelig Tiden ud i Italien og kom saa seent som mueligt til Schweitz. I Rom maa De endlig hilse Thorald Lsse fra mig, ligesom ogsaa Bravo, Mayor & alle Landsmdene! Vi have smukt Veir her hjemme, igaar en mild Regn og i Dag Solskin. Glem ikke i Florenz Madonna del Granduca! ikke sandt Kirke della croce er herlig? Lad Veturinen endelig betids bringe Dem til Terni at De ved Lysdag kunne see Vandfaldet der. Paa to Reiser har jeg besgt dette Sted og altid vret henrykket der. Hvor jeg glder mig til det Storheds Indtryk Campagnen og de blgeformede blaa Bjerge der vil gjre paa dem! Giv Dem hen i ieblikket og nyd ret alt det Skjnne og herlige!

Deres trofast hengivne Ven

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm