Dato: 15. april 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Etatsraad A. Drewsen.

Kjbenhavn den 15 April 1856

Kjre Ven!

Vr hilset i Rom, min egen elskede Stad, den og London optage alle andre Byer i sig, de to erere Dronningerne af Europas Byer! - gid at jeg dog var hos Dem, kunde flge dem fre dem, vise Dem al den Herlighed der her findes. - Glem ikke at bestige Peterskirken og see derfra ret paa de deilige blgeformede blaa Bjerge" - Ja er her ikke magels og dog frst ved Mola di Gaeta begynder Hesparians Have, da opruller den sydlige Natur sine frste frodige Billeder. See efter om Peppo, den Krbling jeg i Improvisatoren har skildret liggende paa den spanske Trappe er der endnu. Bravo veed det vidst elelr Lsse! Hils begge to fra mig" Hele Deres og Hr Wanschers Fart har jeg i Tankerne troligt fulgt og gldet mig ved hvad De saae, thi jeg veed at De ret nyder det! - Naar de faaer dette Brev er jeg paa Springet, om Gud vil, at flyve paa Landet, jeg tager den sidste April ud til Basns og derfra til Holsteinborg og Nyse, men der hrer jeg fra Amaliegade om Deres Reise, / hvor De og Hr Wanscher er og have det; i Begyndelsen af Juni er jeg i Kjbenhavn og reiser da til Dresden, hvorhen det endnu er uvist om hvorledes Reisen gaaer, men baade De og Deres Reiseflle ville jvnlig som nu, faae et lille Brev-Blad fra mig jeg haaber det volder Dem nogen Glde! - Fra Neapel venter jeg at De giver mig et lille Brev fr De tager til Sicilien, dersom De kommer der, og da siger mig naar de venter at vre i Neapel igjen for at begynde Tilbagereisen, jeg vilde nok omtrent vide naar De kom til Mailand; saa seent De kan gjre det, des bedre, thi frst ind i Juli kan De vente godt Veir for Schweitz. Glem ikke naar De fra Rom reiser til Neapel at De bliver een Nat og halv Dag i Mola di Gaeta og tager der ind i hotellet "Ciceros Villa", det er det deiligste paa hele Farten. - Alt er ved det gode Gamle i Amaliegaden, i Haven begynder det at grnnes, Line laver den sdvanlige gode Suppe, Lystrup sprger imellem til Dem, Hundene bevge sig med samme Frihed paa frste Sal, som fr. Nyt ved jeg ellers ikke.

Deres hjerteligst hengivne.

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm