Dedikation i: H.C. Andersens Historier. Med 55 Illustrationer efter Originaltegninger af V.Pedersen, skaarne i Tr af Ed.Kretzschmar.. Kjbenhavn. Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. Bianco Lunos Trykkerie. 1855

Til det Balling-Nboeske Haandbibliothek, hjerteligst Forfatteren.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus