H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Chr. Henr. Iversen Februar 1823

Hop forbi menu og nyheder

Dato: Februar 1823
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. Henr. Iversen
Sprog: dansk.

[Februar 1823]

Til St. Hr. Bogtrykker (og udgiver af Avisen) Iversen Vestergade i Odense

Gode Hr. Iversen

Jeg tager mig den Frihed at skrive Dem til om en lille Anmodning, som jeg haaber, at de ikke bliver vred for; da de dog har lovet, at vis de kunde være mig til nogen Tjeneste de da vilde. - Altsaa. - Jeg sagde dem sidst i Kjøbenhavn, at jeg ikke kom til Odense før jeg Nogenledes kunde vise mig peen i Klæderne, nu seer jeg mig, Gudskee-Tak, i stand dertil, og har derfor besluttet i Paasken at tage hjem til min gamle Fødebye, Moder, og mine Velyndere. - Vi faae Ferie her i Skolen, Mandagen før Paaske og jeg vilde da blive i Odense til næste Løverdag før Paaske, altsaa kun 6 Dage. - Men jeg veed, at min Moder har ingen Seng til mig da hendes Forfatning er Indskrænket, jeg tager mig derfor den Frihed at bede dem unde mig Nattely i de faa Dage, da det vil koste for meget at ligge paa en Gjestgivergaard. - Vil de ikke svare mig herpaa med første Post. - Hilsener til alle i deres Omgivning. -

ærbødigst Andersen.

Adressen: til Studiosus Actium, Desipel i den lærde Skole i Slagelse. - Logerer hos Frue Henneberg.

Tekst fra: Solveig Brunholm