Dato: 4. februar 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

126. Til E. Collin.

Breitenburg 4 Feb: 1843.

Min inderlig kjre Ven!

Strax fra Itzehoe skrev jeg til Deres Sster Ingeborg, Brevet har De rimeligviis lst, jeg skriver nu strax til Dem uagtet jeg kun har vret her to Dage, men der er i Dag en Leilighed, som jeg formoder Brevet kan komme med; mellem Gjsterne til Middag vente vi Een, der, som jeg hrer, imorgen reiser til Kjbenhavn, jeg vil derfor have dette lille Epistel i Beredskab og saaledes nu underholde mig lidt med Dem! Reisen herhid veed De, som sagt, af Brevet til Ssteren; hvad er her vel nu at fortlle om to Dage paa Breitenburg?, dog jeg kan give en lille Skildring af min Omgivning og mit Befindene.–Rantzau er noget sygelig, men dog oppe og taler ret livlig; han modtog mig saa nydelig, er saa overordenlig opmrksom, Tjenerne ere naturligviis, som Herren, saa jeg nsten fler mig forlegen ved al den Omhue og Opmrksomhed. Tnk Dem ellers min Overraskelse og Glde da jeg kom, Rantzau havde et Brev til mig og fra hvem? Fra vor kjre Theodor i Paris, den kjre Ven havde skrevet mig her til Breitenburg og beroligede mig med at han, i det tidligste, ikke fr i April forlod Paris, ja at han var endnu meget uvis om han gjorte Reisen til Italien, eftersom denne vilde maaskee komme ham for dyr; Jeg boer smukt og godt; har en stor Sal med prgtige Kobberstykker, et Par Lehnstole, Sopha og en dygtig Kakkelovn; et hyggeligt Sovevrelse med Gulvtppe og god Opvartning. Klokken 9 drikker jeg min Kaffe hos mig selv, Klokken 12 spise vi samlede Frokost, 4 1/2 er det Middag og Kl 8 Thee, efter denne lser en Hr Timmermann hit i Fjeldings Thom-Jones; jeg spadserer een Time hver Formiddag i Haven og langs Stren, denne er for ieblikket meget hi, Vandet staaer over alle Engene. I Itzehoe er Comedie, igaar gav man Breite Strasze und kleine Strasze efter, som der stod paa Plakaten, den danske Original: stergage og Vestergage242.–Trepka i Itzehoe hrer jeg, er ieblikkelig reist til Kjbenhavn, da Broderen der, gift med Frken Falbe, skal ligge for Dden; det begriber jeg ikke; forrige Fredag traf jeg jo Trepka, sund og munter, i Selskab hos Marquise Bonay. Lad dem ude i Amaliegaden lse denne Skrivelse og giv Holst indlagte lille Sddel. Hils Deres velsignede Jette, og alle Brnene, Vulle ikke at forglemme, ligesom Mad: Thyberg og243 Claudia! ligesaa den kjre Emil!–Jeg lgger herinden i, den Fuldmagt, De i Kjbenhavn ikke fik fra mig, siig mig derfor snart om dette Brev er kommet til Dem; i denne Uge endnu kan De, naturligviis skrive til Breitenburg, efter den 12te derimod er det bedst Brevet gaaer til Hamborg hvor jeg rimeligviis indtrffer den 15 Februar og kun bliver 1 a 2 Dage.–See endelig til, gjennem Deres Fader, at en Comedie i det Grnne kommer paa Benene og at jeg faaer den betalt saa godt mueligt! det var Deres Fader selv, som raadede mig, ikke at lade Directionen faae den uden man gav mig noget ordentligt, jeg vilde da have 100 Rdlr, men man bd mig kun 40. Der er ingen Rubrik den egentligt kan komme under, thi den er mere, end en Omarbejdelse, det er det gamle Sujet som er beholdt, men hvad der siges er nyt, dernst er det en Vaudeville, hvorimod Skuespilleren mod sin Villie er et Lystspil; tal lidt med Deres Fader derom; thi seer De, jeg vilde gjerne i Paris kjbe Klder og det kan kun skee for hvad jeg kan faae tilsendt for en Comedie i det Grnne. Agnete haaber jeg bliver det frste Stykke efter: rkenens Sn. I de tydske Aviser lser jeg at jeg i meget lang Tid har vret i stor Rolighed og intet arbeidet! det kommer af at Vieweg ikke endnu har udgivet min Bazar; i Dag lser jeg fra Hamborg at jeg er paa Reisen did til Paris. Lev nu glad og vel! tusend Hilsener til Gotlieb, Gusta og Alle i Amaliegaden. Deres broderlige Ven

H. C. A.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter