Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 5. marts 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

[ ..] = hul i papiret

Brssel den 5 Marts 1843.

Kjre Fru Balling!

De, Deres Moder og Sster skulle hre fra mig
midt i Jernbanernes Land, nu jeg just paa
Jernbanen har flyvet lystigt og let medens
jeg tnkte paa Dem, men jeg vil da her
forsge at flyve endnu hurtigere og ganske kort
igjen gjre min Reise herhid. I Odense var
bestemt i Anledning af min Ankomst der:
Mulatten, men jeg fli afsted og kom, efter 3
Ntters Reise, der slet ikke angreb mig, til Breitenburg;
jeg havde det, som en Prinds og [...]
her hele 16 Dage; een Aften hos Excelle[... ]
-der i Itzehoe traf jeg Freia Torp, s[om bad]
mig hilse Dem og Jomfru Sanne; h[un]
synger smukt og har en stor Stemme; [...]
spiller godt Komedie, jeg saae ham i [...]
paa et Privat Theater. Da jeg kom [....]
Hamborg blev indviteret af Grev [Holck]
at boe hos dem; to Vrelser vent[ede mig]
jeg blev her altsaa 4 Dage. Byen lug[tede]
af Branden, her var et Sle at gaae [...]
hvorom Ingen gjr sig Forestilling. [...]
Theatret saae jeg der Sohn der W[ildnis]
det er fortrffeligt, de har jo nu seet [...]
-met i tre Ntter i Trk kjrte jeg nu
afsted over Haarburg, Bremen, Osnabrck
og Mnster. I Bremen, maatte jeg ellers
vre en heel Dag, jeg besgte da en Familie
hvor jeg vidste man yndede mig som Digter
og fik den kjrligste og hjerteligste Modtagelse,
flere af de frste Familier i Byen kom
mig med en forbausende Opmrksomhed
imde, hvor stort og forunderligt, med
den Rolle jeg spiller i Hjemmet; i Dysseldorf /
var det netop den sidste Karnevals Dag, jeg
indtraf, vel var Lystigheden her saare ringe imod
den i Roms Karneval, men dog vrd at see! her
var et heelt Rytteri af Drenge paa Papirs
Heste, en Mirakkelmager der kurerede Folk,
Een havde en Pukkel af en opblst Svineblre
Doctoren stak i den med en Syl og Manden
blev slank; Gaden vrimlede med Masker.
Jeg var ellers i de bermte Dysseldorfske
Maleres Attelier og saae deilige Mallerier,
om disse kan de lse i "ny Portefeullie, da
jeg i et Brev til Holst har fortalt om disse.
I Kln saae jeg den prgtige Kirke, som i et
[...] Aarhundreder har staaet under Arbeide
[...] endnu er halv frdig. Fra Kln
[...] paa Jernbanen til Aachen; da jeg
[...] i Vognen tnkte jeg som sagt paa Dem
[...]es, det var en Flugt og eet Sted kom
[...] gjennem en Tunnel, der er, naar
[...] gaaer, nsten en lille Time lang,
[omtre]nt som til Gjentofte, denne foer vi
[gje]nnem paa fire Minutter, men det var
[i] disse fire Minutter den sorteste Nat, havde
[vi] her mdt en Vogn der var gaaet os lige
[im]de da vare vi blevne qvasede fast.
[Vi] fli paa hie Diger over Huse og
Byer, intet Rkvrk, dybt ned saae vi
og saa blev det mrk Aften, men Sneen
lyste og Ilden fra Vognen skinnede ud
i Natten. Det var som sad jeg paa en
Drages Ryg og foer gjennem Luften og
Bjergene. O, der skulde Deres Moder have
vret med. Fra Aachen gik det med
Diligense til Lttich, vi havde det Uheld at
midt om Natten, blev forspands Hestene borte
og vi maatte paa Landeveien vende overeen
Time, saa at vi kom for silde til den ny Jernbane/
Denne gaaer fra Lttich til Brussel og her kom
jeg afsted det hurtigste jeg endnu har prvet
sex Miil i Timen, vi krte Klokken 12 og
var Klokken 4 i Bryssel, det er 25 danske Miil;
Vognen for de frste Passagerer var to smukke
Vrelser, en Gang gik mellem disse og her
stode Drene frit aabne, i Tilflde af
stor Fare, at man da kunde springe ud
og naturligviis brkke Arme og Been, thi
det er utnkelig at slippe heel bort, naar
man flyver som en Stormvind. Men
velsignet er det at reise saaledes. Nu
er jeg i Brussel, "har to Gange bes[gt Thea]
tret, hvor der er en ypperlig Bar og [...]
desuden den bermte Jomfru Heinefe[tter]
Jeg har hrt Donizetti Opera La fav[orite]
der har smuk Musik, desuden seet [...]
daarlige Vaudeviller og en slet [...]
vore ere langt bedre. Overmorge[n gaaer]
jeg paa Jernbanen her fra til Mons [...]
da med Diligensen til Paris hvor jeg [om]
Gud vil indtrffer Onsdagmorgen, [...]
de altsaa lser dette Brev vandre jeg [...]
i Paris og seer paa den Herlighed. Hils [...]
Lund, og andre flles Bekjendtere. Jeg g[lder]
mig til i Juni, naar jeg kommer hjem
at see Dem Alle friske og glade; spar endelig
nogle Skillinger sammen og flyv alle
tre ud, er De frst i Kln saa gaaer
det med Damp lystigt ud i Verden.

Nu lev vel!

Deres meget hengivne

H.C.Andersen.

[Udskrift:] Veldle

Enke-Fru. Balling fdt [Nboe]

boende i Laxegaden, frste D[r til]

Hiere, naar man kommer fra Boldhuusgaden. 2den Sal.,

i Kjbenhavn

anbefales!

Tekst fra: Solveig Brunholm