Dato: 8. april 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

131. Til E. Collin.

Paris den 8 April 1843.

Kjre Ven!

I Dag har jeg netop vret en Maaned i Paris og i al den Tid, naar jeg undtager to smaa Sdle, een fra Deres Fader og een fra Jonna, har jeg ikke faaet et Brev fra Hjemmet. De skrev mig til strax da jeg kom til Breitenburg, det kan nu vre henved to Maaneder siden, og jeg har senere ikke faaet et Ord. De har prvet stor Sorg i den Tid, gid jeg havde vret Dem saa kjr, at De, i det mindste da den mildnedes kunde have flt en Slags Tilfredshed ved at udtale Dem for mig! Dog, De har ikke trngt til mig! Havde De en Forestilling om hvor kjrt et Brev fra Hjemmet og navnlig fra Dem altid er mig, da havde De vist ogsaa i den lange Tid skrevet, i det mindste til den anden April men De har ikke vilde overvinde Deres Ulyst at skrive! Nu vel tigge kan jeg ikke, skriv naar245 det engang kommer over Dem! Et Brev bruger imidlertid 9 Dage hertil og jeg reiser den 8 Mai, tidlig om Morgenen. Med Hensyn til de Musicalier De nsker har jeg i mit sidste Brev til Deres Fader talt om de belovede Penge, og jeg tillader mig her at tilfie, den Comission246 De gav mig for hr Helsted, at kjbe Garias Methode de chant, om da Pengene der skal udlgges for denne Bog ogsaa maatte komme paa Creditivet. Paa Quaierne er en Deel gode Bger billigt at erholde f Ex Molieres Comedie[r] i fire Dele for 8 Frank, Racine, Corneillie; enhver Comission De giver mig betids, skal blive niagtig besrget. Er det ikke tnkelig at De kunde gjre et lille Svip hertil? Gaae til Hamborg og derfra med Dampskibet til Havre, bliv 14 Dage i Paris, vi reise da Rhintouren hjem ogTheodor stder til i Strasburg! De vil have inderlig godt deraf; I247 7 Uger kunde De mageligt gjre det! Hils Deres Kone og de kjre Brn, bring Mad. Thyberg, lige som ogsaa Emil min venligste Hilsen!Det fornier mig, at Ole Bull er blevet hdret i Foreningen, thi jeg stter Kunstneren hit, at der imidlertid er blevet gjort af ham, har nok en skandinavisk T[endents,]248 thi Kjbenhavnerne synes jo [slet ikke] om ham. Deres

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost