Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 23. maj 1843
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

134. Fra E. Collin.

Da jeg svarede paa Deres Seddel af 8de April, var jeg ikke i det Humeur at veie Udtrykkene og prve, om de ikke kunde fornrme Dem; dette er imidlertid skeet, som jeg seer af Deres sidste Seddel, som er meget fornem; nu er jeg i bedre Humeur og derfor siger jeg Dem, at De er en Nar og min gode Ven. Hvad kan jeg for, at Agnete ikke er moersom, eller rettere, at jeg og Andre ikke finder den saa Og dog er det det, De er blevet vred over. Det er altid mig, der skal skrive Dem til om Deres mislykkede Arbeider; ved det nste gjr jeg det ikke. Forresten arbeidede Stykket sig noget op den anden Gang, da Enden blev bedre; da Enden var god var alting godt. Men foruden at De er min gode Ven, er De ogsaa en god Commissionair; mine nsker har De aldeles opfyldt jeg har rigtignok ikke faaet Sagerne, men venter dem i denne Uge ; kun een Ting kan jeg ikke begribe, at jeg skulde have skrevet, at De ikke maatte give meer end 3 4 francs for Lucia og Lucretia; jeg havde med Fornielse givet de 10 fr. pr. Stk. Men det faaer nu vre; prgtigt er det, at dog den ene kommer. Fra Theodor havde vi Brev af 6te Maii, han vilde et Par Dage derefter gaae til Neapel, derfra over Genua til Schweitz o.s.v. hjem; han kommer vel sidst i Junii. Naar kommer De? Den gamle Grevinde Danneskjold ligger for Dden. Ved Theatret reusserer i denne Tid et lille versificeret Lystspil Romeo e Giulietta formodentlig af Hedt, en Mellemting mellem Amors Geniestreger og Seer jer i Speil. Derimod ryger af Skaftet: Prindsen og hans Lrer i 3 Acter, formodentlig af Skuespiller Holst. Jette er Gud vre lovet rask og Brnene ligeledes; vi skulle ligge paa Rungsted hos Aron David, men desvrre er det for koldt endnu til at tnke derpaa. Ingeborg har atter havt et smerteligt Anfald; nu er det bedre med hende. Theodors Kasse er kommet hjem fra Havre; det er en dyr Historie. Lev vel. Alle hilse!

Venskabeligst

E. Collin, Justitsraad.

Kjbenhavn d: 23 Maii 1843.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost