Dato: 29. maj 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Peter Holst
Sprog: dansk.

Hamborg 29 Mai 1843

Kjre Ven!

Det gjr mig ondt at Du frst saa seent er faldet paa at skrive mig til og da det endelig skete Du ikke da sendte det med Posten eller gjennem Legationen, men gav det til Hr. Lunding. Du har selv reist og veed at slige Breve komme med Sneglefart! Lunding er frst indtruffet i Paris flere Dage efter min Afreise og jeg har altsaa frst her i Hamborg faaet Brevet, det var saa humoristisk, jeg har ikke seet Dig fr endnu i denne Retning. Det med A-sen, er jo glimrende! - Jeg bliver nogle Dage i Hamborg og gaaer da over Fyen til Kjbenhavn hvor jeg glder mig til at see Dig og de jeg har kjre! - Collins har vel fortalt Dig om den gode Modtagelse jeg har fundet i Paris. Himlen maa vide hvorledes det er gaaet til, thi man kjender mig der aldeles ikke, kun min Biographie som Flere kjendte, gjorte disse til mine Venner. A Dumas og Rachel, skylder jeg meest; V. Hugo og David viste mig megen Opmrksomhed og Alfred de Vigni sluttede sig til mig med en Hjertelighed, der havde jeg blevet lnger i Paris vilde jeg vist i ham have fundet en Ven, jeg med tungt Hjerte havde skildt mig fra. I mit Album ere smukke Erindringer, saaledes har jeg et Digt til mig som Lamartine skrev den sidste Aften jeg var i hans Kreds, ligesaa et srdeles gemytligt Digt af Heine. I Heidelberg blev jeg hilst paa tydsk Grund, med "Gesammt Ausgabe Andersens Werke," der udkommer i 16 Bind, og hvoraf var sendt mig de tre frste til Prve, de ere smukt udstyre de og dedicerede Kongen af Danmark. Den Modtagelse jeg paa hele Reisen har fundet i Tydskland er saa strk, at jeg ikke engang til en Ven - til Dig, tr nedskrive det, sligt kan ikke lses paa en Jordbund, hvor jeg er Nummer 9, l0, 11 af dens Poeter. - Efter en Indbydelse af en riig og meget dannet Familie i Oldenburg, hvem jeg aldrig fr kjendte, men hvor jeg som Digter indtog den betydeligste Plads, tilbragte jeg her 5 lykkelige Dage, hvor jeg nd en Hyldest en Kjrlighed, saa man var istand til i mit Kjbenhavn at stene mig ihjel derfor naar jeg kom hjem. - Marmier reiste fra Paris strax i den frste Maaned jeg kom der, jeg veed altsaa Intet om den Novelle, men skal erindre ham om den. Nste Aar er jeg af Freiligrath indviteret at tilbringe nogen Tid hos ham i St Goar, lad Collins fortlle Dig om vort Sammentrffen. I Frankfurth er, sidste Messe hos een Boghandler alene, solgt flere Hundrede Exemplarer af Billedbog uden Billeder. Mit Stykke Kjrlighed paa Nicolaitaarn, seer jeg oversat det skal nu paa den tydske Scene. Hils Din Kone og Din raske Dreng. Vr mig altid god, jeg trnger til et venligt Haandtryk i mit kolde, hjertelse Hjem, (eller rettere, Hjem, hvor man ikke har Hjerte for mig) Aldrig har man i Kjbenhavn viist mig en 100 Deels Opmrksomhed af hvad jeg og det grundigt - har mdt i mit store Hjem - Tydskland. Hils nu Agerskou, og andre gode Venner som ikke just pidske mig med Skorpioner! Din trofaste H.C.Andersen

Til

Hr. H.P.Holst.

Tekst fra: Solveig Brunholm