Dato: 1. april 1826
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 1. Fra Henriette Wulff.

Kjbenh: den 1ste April [1826].

Gode Andersen! De maae ikke troe, at det er af Glemsomhed jeg ikke fr har svaret Dem, og takket Dem ret meget for Deres moersomme Brev; men det var for selv at have den Fornjelse at bringe Dem mine Lyknskninger til i Morgen, den 2den April!1 Det var bestemt, at her i Morgen skulde opfres et Stykke, som heed den Anden April,2 i Andledning af den noksom bermte Dag; men da Theater-Directionen ikke vil have Seofficiere paa Brederne, Gud veed hvorfor, saa er det desvrre gaaet ind, hvilket er meget rgerligt, isr for os Sefolk. Derimod er Wiliam Shakespear3 bleven opfrt, og har gjort stor Lykke; isr skal Nielsen4 vre fortrffelig, han skal endogsaa ligne ham lidt, da han har en sort Paryk paa, der er reedt tilsiden, som De veed nok den store Mand brugte det; Fader5 klager rigtignok over, at det er en tmmelig tyk Shakespear. Anna er Madam Eisen,6 hun skal ikke vre synderlig, hvilket man kan vel begribe, naar man tnker paa hendes skingrende Stemme, og Monotonie der er i den. Ryge7 derimod skal vre mesterlig som Burbage, isr i den Scene hvor han lser for Shakespear af hans Manuscript.8 Jeg har endnu ikke seet den, men i Aften haaber jeg, jeg skal blive saa lykkelig, jeg lnges meget derefter. -

Ingeborg Collin9 kan jeg hilse Dem fra, jeg saae hende forleden Dag, hun er i denne Tid i meget ondt humeur, da Drevsen er rejst til Frederitz, men hun trster sig til Somren for da at rejse derover. Vi glder os alle ret meget til October,10 naar De kommer herind, til den Tid forbliver jeg

Deres hengivne J: Wulff.

Tekst fra: H. C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling