H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Chr. H. Bille 24. september 1843

Hop forbi menu og nyheder

Du har søgt på: +Rigsarkivet

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 24. september 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Chr. H. Bille
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 Sept 1843

Hr kammerherre!

De var mig saa venlig og god under mit sidste Besøg i Hamborg, at jeg ret føler mig i Deres Gjæld, dog hvorledes skal en fattig Poet afbetale den, han lader den snarere voxe og jeg begynder hermed i Dag.

Vi talte sammen om mit Drama "Mulatten", der, som De veed, har vundet stort Bilfald i Danmark, De sagde da endogsaa, at havde man det først paa Tydsk vilde De gjøre Deres ti, at bringe det paa Hamborg-Stadt-Theater. Overbringeren af dette Brev er en Dansk, Dr. Petit, hvem jeg i min Skoletid har kjendt, han er demiteret i Sorø og er Søstersøn af Fru Hudwaltzer i Hamborg; jeg har i mange Aar ikke seet ham, men er i den sidste Tid kommet i Brevvexling med ham, i Anledning af eet af mine Arbeider, han forplanter paa Tydsk; han har læst Mulatten, føler Lyst til at oversætte den og da han lever i Hamborg interesserer det ham at faae den der først opført; maa jeg præsentere ham for Dem og anbefale Mulatten til Deres Beskyttelse, jeg haaber og troer Hr. Dr. Petit, vil smukt og poetisk gjengive min Digtning; min hjerteligste og ærbødigste Hilsen til Grev Holcks hele elskelige Familie, som og til Fru Jenisetz! tænk venlig paa mig!

Deres ærbødigst, hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm