Dato: 23. oktober 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Gunder Adler
Sprog: dansk.

Kjbenh: den 23 Oct: 1843

Hivelbaarne Hr Geheime-Etatsraad!

De vil tilgive mig, at jeg atter tillader mig, rbdigst, at bringe Dem i venlig Erindring Jomf: Hanck fra Odense; Deres Hivelbarenhed havde den Godhed at love Underretning til Hr Justitsraad Collin eller mig, om Hans Majestt Kongen havde modtaget Jomf: Hancks Ansgning, eller om der var nogen Bestemmelse, den angaaende. Hun er meget svagelig ellers havde hun selv gjort sin rbdige Opvartning hos Deres Hivelbaarenhed; hun lever vist ikke mange Aar og jeg nskede hende ret en Smule Solskin i hendes stille Liv. De har kjendt hendes Forldre og Familie, veed ogsaa af hendes to Bger, Tante Ana og en Skribentindes Datter, at hun er en hitbegavet Pige, vr hende god, som jeg beder dem tilgive min Paatrngenhed. At jeg i Theatret, hvor jeg flere Gange har havdt den re at see Dem, ikke har talt om Sagen, ligger i, at jeg ikke der fandt det passende at tale til Deres Hivelbarenhed om Sligt.

rbdigst

H. C. Andersen

Til hivelbaarne Hr Geheime-Etatsraad, Ridder, Theaterdirecteur &

Adler

Tekst fra: Solveig Brunholm