Dato: 3. februar 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Gunder Adler
Sprog: dansk.

Kjb: 3 Februar 1844]

Hr Geheime-Etatsraad!

De vil tilgive mig at jeg atter begynder paa et Thema, som jeg for nogle Maaneder siden [Brev] tillod mig mundtligt, og skriftligt at besvre Dem med, nemlig Frken Hancks Ansgning, den er saa keitet bleven afleveret til Portneren at den rimeligviis ikke er kommet i Kongens Hnder, eller som Deres Velbaarenhed troede, forkommet ved Hans Majestts Afreise. Nu har hun skrevet en ny og i Haab, at min ubetydelige Bn kunde udvirke noget [noget] hos Dem Hr Geheime-Etatsraad, bedet mig afgive den til Dem, da faaer Kongen den sikkert! De har selv kjendt hendes fortrffelige Forldre og den gamle dygtige Bedstefader, vr hende derfor god og giv hendes Bnskrift til Kongen; hun er en Pige med Aand, som hendes to Romaner vidne om, (Tante Anna og en Skribentindes Datter), hun er en fortrffelig Pige og meget svag, saa at en Smule Solskin fra Kongens Naade vilde ret vederqvge hende de faae Livs Dage jeg troer hun har.

I Haab at De tilgiver mig min Paatrnghed for Andre har jeg vovet dette Skridt.

altid Deres rbdigst

hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm