H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Sophie Elisabeth Zahrtmann, f. Donner 19. april 1844

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 19. april 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Sophie Elisabeth Zahrtmann, f. Donner
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 19 April 1844

Naadige Frue

strax da De yttrede det Ønske at erholde den Digtsamling af mig hvori findes: det døende Barn", sendte jeg Bud om den hos Reitze1; først nogle Dage efter erholdt jeg Bogen, der ikke havde været hæftet, men den kom med et fattigt b1aat Omslag og var aldeles ik­ke klædt paa til at præsentere sig for Dem naadige Frue! jeg send­te Bogen tilbage og forlangte en bedre Indbinding, men man have misforstaaet mig, der kom ingen, og ved den thorva1dsenske Begi­venhed gled det mig ud af Tanke at minde derom.

Forleden Dag, ved at møde Deres / Frøken Døttre, huskede jeg mit Løfte, jeg har nu besørget "Digtene", men kan desværre endnu ikke medbringe dem i Dag, for imidlertid at erholde nogen Tilgi­velse, sender jeg her foreløbig min Afskrift af Digtet. Det vil smigre og glæde mig særdeles om De Senere vil modtage det i den trykte Bog.

I de sidste Dage har jeg lidt en Deel af Tandpine, jeg lider endnu, men tager Smerten noget af til i Aften, glæder jeg mig til efter den venlige Indbydelse, at komme, i modsatte Tilfælde, tør jeg vel en anden Aften forsøge paa om jeg træffer Deres Naade og den hele interessante Kreds.

ærbødigst H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm