Dato: 17. maj 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Gunder Adler
Sprog: dansk.

[kladde] Kjbenhavn den 17 Mai 1844.

Af Alt, hvad jeg har skrevet, have mine "Eventyr" vundet strst Erkjendelse; herved er Lysten bleven vakt hos mig, at forsge hvorvidt samme Digte-Art vilde lykkes mig i dramatisk Skikkelse; med flgende Arbeide er mit frste af denne Slags. Ideen her til opstod hos mig ved Sagnet om Hyrden, der havde fundet Lykkens Blomst, men ikke vidste det, fr Blomsten var tabt, en Historie der saa ofte gjentager sig i Hverdags Livet.

Jeg har fremstillet en Lykkelig som Mennesket kan blive det ved:

"At vre glad i lidet, elskes trofast

Og see sig selv gjenfdes i sit Barn."

jeg har hos denne Lykkelige, som saa tidt hos os selv, ladet en falsk Forestilling, en lille Nisse, udpege en Andens Lod for langt lykkeligere end hans, ladet ham nske sig i dennes Sted og faae nsket opfyldt og da just fle hvormeget han tabte ved Byttet. Han trder over i en ny Individualitet, og denne, i Forbindelse med de for hans Person indtrdende Livs Konflicter / gjr ham hist ulykkelig, om endogsaa et uddeligt Navn eller Stand og Rigdom flger med.

Denne Gaaen-over i en ny Individualitet er Hjertestedet i Stykket; Professor Heiberg anseer denne for grundfalsk, for en Umulighed; vi have mundtligt udtalt os for hinanden, men kunne i vore Anskuelser af Sagen ikke mdes i dette Stykkets vigtigste Punkt. Da andre tnkende Mnd billige min Anskuelse af Sagen, og jeg naturligviis, holder paa dens Rigtighed, haaber jeg, at de vrige Herrer Censorer skulle billige min Mening, og det er for at De strax ved Stykkets Begyndelse kunne vre paa mit Standpunct, vide min Idee, at jeg ovenfor har tilladt mig med faa Ord at give denne, der naturligviis, om den maa forkastes, omstder det Hele.

rbdigst H.G. Andersen.

Hivelbaarne

Hr. Geheime-Etatsraad, Theaterdirecteur etc. etc. Adler.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 4-5)

Af Alt, hvad jeg har skrevet, have mine "Eventyr" vundet strst Erkjendelse, herved er Lysten bleven vakt hos mig, at forsge hvorvidt samme Digte-Art vilde lykkes mig i dramatisk Skikkelse; medflgende Arbeide er mit frste af denne Slags. Ideen her til opstod hos mig ved Sagnet om Hyrden, der havde fundet Lykkens Blomst, men ikke vidste det, fr Blomsten var tabt, en Historie der saa ofte gjentager sig i Hverdags Livet.

Jeg har fremstillet en Lykkelig, som Mennesket kan blive det ved:

"At vre glad i lidet, elskes trofast

Og see sig selv gjenfdes i sit Barn."

jeg har hos denne Lykkelige, som saa tidt hos os selv, ladet en falsk Forestilling, en lille Nisse, udpege en Andens Lod for langt lykkeligere ind [! skal vre: end] hans, ladet ham nske sig i dennes Sted, faae nsket opfyldt og da just fle hvormeget han tabte ved Byttet. Han trder over i en ny Individualitet, og [overstr: i] denne, i Forbindelse med de for hans Person indtrdende Livs Konflicter gjr ham hist ulykkelig, om endogsaa et uddeligt Navn eller Stand og Rigdom flger med. /

Denne Gaaenover i en ny Individualitet er Hjertestedet i Stykket; Professor Heiberg anseer denne for grundfalsk, for en Umuelighed; vi have mundtligt udtalt os for hinanden, men kunne i vore Anskuelser af Sagen ikke mdes i dette Stykkets vigtigste Punkt; da andre tnkende Mnd, billige min Anskuelse, og jeg naturligviis, holder paa dens Rigtighed, troer jeg ikke at burde henlgge mit Arbeide, men, hvad jeg ovenfor har tilladt mig, med faa Ord at udtale min Idee, der vel er ny og dristig, men neppe i Eventyret en stetisk Umuelighed, og derved strax, ved Lsningens Begyndelse, stille de vrige Herrer Censores paa mit udgans Punkt, hvor De da ieblikkelig kunne vide om de br korkaste det Heler eller antage det.

rbdigst

H.G. Andersen.

Hivelbaarne

Hr. Geheime-Etatsraad, Theaterdirecteur, Ridder & Adler.

Tekst fra: Solveig Brunholm