Dato: 20. maj 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 112. Fra H. C. Andersen.

Kjbenhavn den 20 Mai 1844.

Uagtet jeg ikke har hrt fra Dem siden jeg afsendte mit sidste, ikke korte Brev, ja ikke engang faaet Lov at lse det De senest har skrevet til Hjemmet, skriver jeg dog i Dag igjen, i det jeg veed, De kjrlig erindrer mig, De venligt tnkte paa mig den lange Tid mine frste Brev foer om i Verden og De saaledes intet egentligt saae fra mig, dernst staaer jeg ogsaa paa Springet ud i Verden, det vil sige en lille Sommer-Flugt til Tydskland; paa Torsdag1619) gaaer jeg med Christian VIII til Kiel og derfra til Breitenburg, Bremen, Oldenburg, Hanover og Braunschweig; vandrer lidt om i Harzegnen og da over Leipzig til Weimar og hjem over Dresden, Berlin og Stetin, hele Flugten bliver kun 7 Uger, thi Pengene ville ikke strkke lnger til, husk paa at jeg ifjor var i Belgien og Frankrige.

Hvorledes har De det? skyder De maaskee allerede Rod i den fremmede Jordbund og fler De Bevgelserne og Ormene, som gnave, der, som overalt! Jeg frygter det er noget om Dem selv og ikke et lille heftig Udtryk mod mig i Deres Brev hvorfor jeg ikke maa see det! - Hvad skulde De kunde vre vred paa mig for, mine Breve ere jo indtrufne. - Hvad siger De om Gefion,1620) der flger sin Navners Exempel og vil plie et Stykke fra Skaane. De Andre have vel udfrligt skrevet derom! Det har vakt ualmindelig Opsigt, ja Seofficererne, bemrker man gaae i denne Tid cevil, da de ikke ville vise Uniformen! hele den Ltckenske Familie skulle ellers tage sig det meget nr og utnkeligt er det ogsaa og selv Deres Broder siger, at det ikke kan undskyldes, at lbe i klart, smukt Veir op paa svensk Kyst; Folk der paa Strandbredden skulle have staaet og qvistet ad den ligesom af Hunde, at de ikke maatte komme saa nr; og dog lb de lige op paa Land; jeg er glad over at Christian ikke var paa Gefion, i forgaars gav man i Theatret for 100 Gang Holbergs

Politiske Kandestber; denne siger tilsidst:

Eet er et Sekort at forstaae,

Et andet Skib at fre etc.

Ved denne Replik brusede det hele Huus ud i det vildeste Bravo, med Tanke om Ltken og Gefion. Overmorgen bringes en ny Original Opera af Saloman paa Theatret, den hedder Tordenskjold i Dynakille,1622) og tnk, Faaborg1623) er Tordenskjold - ja De seer her hjemme seer det reent galt ud med Alt hvad der hrer til Se-Etaten, gld De Dem derfor paa det Trre; siden jeg siger det Trre, maa jeg dog endnu fortlle at selv paa Vesterbroe have de faaet en Ballet med Tittel: Fregatten paa det Trre.1624) Corsaren er under Beslag.

Fra Collins har jeg mange Hilsener til Dem, de sprge der ofte til Dem, have overmaade megen Interesse for Dem; Henrik kommer der jevnlig og er afholdt af dem Alle og tidt tale vi om hvor god Indflydelse De vist har havt paa ham, hvormeget De har virket ind paa hans Dannelse. Han er Dem saa broderlig god, De skulde engang kun hre hvorledes han har opfattet Dem! Det kjre Menneske, med hele sin Sjl har han, siden De reiste, sluttet sig til mig, og De kan troe jeg flger Deres Forlangende: tag De Dem af Henrik!

Elise, som veed hvor inderligt han slutter sig til mig, er mig nu ogsaa mere tilnrmelig og god, hun er vist en sjlden herlig Natur; Dem hnger hun ved, med hele sin Sjl. Bring Georg og Joz min hjertelige, venlige Hilsen. Jeg har i disse Dage skrevet en ny EventyrComedie: Lykkens Blomst,1625) i hvilken Digteren Ewald optrder, den er indleveret, men Heiberg er den imod, antages den aligevel da componerer Rung Musikken. Herz har leveret et ikke heldigt Stykke Amanda,1626) det mdte frste Aften Oposition men ikke senere. ehlenschlger med William ere reiste1627) over Stetin til Berlin, hvor han for Kongen har lst hit Dina og erholdt den rde rns Orden, netop samme, som Thorvaldsen bar, fra Berlin gaaer han over Dresden, Prag, Wien, Salzburg, Mnchen, Stutgard, Rhintouren op til Cln og da over Bryssel til Paris og hjem over Havre og Hamburg. Lev nu vel og tnk som altid venligt paa mig, jeg er i Tankerne saatidt i det smukke Land hvor De

tilsmiler mig.

Deres broderligt hengivne H. C. Andersen.

[l Marginen paa 2. Side:

] Blomster Malerinden Jomfru Hellesen1628) er dd.

[l Marginen paa 3. Side:

] Den unge Niels Falsen1629) er dd af Typhus.

[ I Marginen paa 4. Side: ] Det er et almindeligt Rygte her, at Johannes ehlenschlger er forlovet med Fransiska Hedemann.1630)

[Udskrift paa Kuverten:

] Frken Henriette Wulff i Lissabon.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter