Dato: 21. maj 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Skrike
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 21 Mai 1844

Kjre Ven!

Om Forladelse jeg plager Dig! jeg vilde en lille Tour til Breitenburg og derfra noget omkring i Tyskland, da jeg dertil ikke behvede mange Visa, vilde jeg ikke plage Dig, stak Passet i Lommen til Laugenu, der strax viserede det; nu giver jeg det til min Karl for at faae det istand hos det preusiske og hanoveranske Gesantskab, men Portneren her sagte til min Karl at Passet fr Nogen skriver paa, maa sees ved det udenlandske Departement, er det saa, da gjr mig den Tjeneste til imorgen Formiddag at arangere dette for mig, og siig min Karl naar og hvor Passet da kan hentes.

Din meget forbundne

H.C.Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus