Dato: 18. juni 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor von Kobbe
Sprog: tysk.

Bremen den 18 Juni 1844

Kjære Hr Kobbe!

Da jeg ikke i Sommer kommer til Oldenburg, hvilket først var min bestemmelse, sender jeg Dem her fra Bremen de belovede Haandskrif­ter af berømte Danske og Svenske, dersom Valget er efter Deres Behag, skal jeg sende Dem flere, De vil kun behage at opgive fra hvilke; jeg kan vistnok skaffe disse. Her er Brev fra 1) Digterinde Frederike Bremer i Stockholm, 2) Orla Lehmann, 3) Digte­ren Ingemann, 4) Physikeren H.C. Ørsted, 5) Digteren Hauck, 6) Heiberg og 7) Oehlenschlæger; (af denne sidste er det intet Brev, men derimod hans egen Haandskrift til en Kantate.) - Fra Deres Onkel her mange venlige Hilsener, ligesom fra Lobedanz; af Deres velmeente Anmældelse af min Bazar, seer jeg at De har mig i kjær­lig Erindring, som jeg Dem! vi mødes, haaber jeg, næste Aar og maaske tidligere høre vi fra hinanden. Vil De hilse mine Venner

i Oldenborg.

Deres meget hengivne

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus