Dato: Juni 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

3. Til E. Collin.

[Juni 1829]

Kjre Collin

Her har jeg lavet et lille Stykke Kage til Baronen, vil De ikke skaffe mig det indsvbt i Kjbenhavns-Posten nste Mandag; jeg vil, naturligviis, ikke gjerne, at man skal vide Presenten er fra mig, maaskee De derfor skriver det af osv. De forstaaer mig nok!

Deres meget forbundne

Mit Manuskript vilde jeg nok have igjen.

----

Et Stykke Kage til den smaa x x x for hans Ricochets mod Hr. Andersen.

Saavidt jeg veed er De endnu ikke sluppet over Examen Artiums-Gjrdet og har paa Flleden kunnet lre at staae for Skud som Hr. ANDERSEN; jeg tr derfor ikke give Dem min Gldes-Salve for Deres smukke Ricochet, men sender Dem istedetfor denne dette lille Stykke Kage som et Beviis paa min Beundring; jeg nsker ret at det maa smage Dem, men slug det ikke for hurtigt.

At De har slidt et Par Stvler og nogle Dage af Deres Blomsterliv for at samle de enkelte Krudtkorn, er en Opoffrelse som jeg paaskjnner; men min Beundring har De vakt ved Deres ungdommelige Mod, idet De, efter flere Gange at vre slaaet af Marken, ja selv af Hr. Y. Z.[C.N. David], en agtet Kritiker, at vre truet med Riset, endogsaa tr skyde 14 drie Skud.

Hr. ANDERSEN har indblandet Personligheder i sin Skrivelse mod Dem, han har kaldet Dem en god skikkelig lille Fyr, der ikke selv har meent et ondt Ord med det Hele. De har nu ogsaa til Gjengjeld slet ham godt ind, ja viist hans Usandfrdighed selv i denne Yttring; ikke et Menneske der har hrt deres Skud vil mere troe ham naar han siger De er god og skikkelig.

I Fodreisen fortller Hr. ANDERSEN os, at det er urigtigt at ligne de uvidende Recensenter med Cerberus, da dette Udyr har fire Been og tre Hoveder, men slige Recensenter have slet intet Hoved og aldrig meer end to synlige Been; men her kunde De atter vise hans Usandfrdighed, naar De kun fortalte, hvormange Hoveder, eller idetmindste Fremmedes Tanker, der have staaet bag Skjoldmrket xxx; og vil De ret frappere Verden, saa siig nu selv Deres rette Navn, da vil man see hvem der staaer wie ein Nulchen.

En Beundrer af xxx.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin