Dato: 18. juli 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

4. Til E. Collin.

Odense den 18 Juli 1829.

Kjre, gode Collin

Hjertelig Tak for den lille Vesit De berede mig med Aftenen fr jeg reiste; De kan troe, at jeg ogsaa ret levende holder mig til Dem, da De vist nok er een af de der mene mig det rligst. Se-Touren var meget uheldig, dog nu den er overstaaet morer den mig dog. Vi fik en lille Storm og maatte arbeide gjennem sorte, skumhvide Blger; Alle vare syge; Fru Blov mente at vi forliiste, og jeg ja De veed jo nok jeg intet Modsorgan har jeg laae indsvbt i en Sk midt paa Dkket og stirrede med det blege Ansigt paa de graae Skyer, der ganske artigt udste sig over os. Tilsist fortalte Capitainen at vi maatte blive paa Sen om Natten; en trstelig Udsigt. Frst nste Morgen kom vi til Koster, hvor Alt var i Bevgelse for at modtage Kongen. Bnderne havde Krandse om Hattene og Officeer-Schjrf om Livet; sande Carikaturer. Hos Prsten Holst fik de mig til Sengs og efter nogle Timers Hvile, indtraf jeg paa Lisenlund, hvor jeg hele Eftermiddagen og Aftenen besaae Klintene, men jeg var endnu for legemlig udmattet til at Aanden ret kunde nyde det store Hele; tnk bare! jeg glemte ofte den smukke Udsigt for at spise Jordbr, hvormed hele Klinten var besaaet. Nste Morgen besaae jeg igjen lille Klint og vandrede saae tilbage. I Stege vare Husene behngte med Blomster og alle Byens Damer stode hvidkldte paa Broen i strk Blst. Jeg saae Kongen lande; og efter 3 Timers kjedelige Ophold i Frgegaarden fik jeg da en Frgebaad, og flagrede saae til Pedersgaard, hvor de havde ventet mig lnge og vare nu, 3 Timer forud, reiste til Sore. Kun Commandeuren og Luise vare hjemme. I Nrheden af Vordingborg havde jeg et lille Eventyr. Det regnede strkt; halv gjennembldt kom jeg til Huledals-Mlle, i en deilig, romantisk Egn; Hovedbygningen antog jeg for en Kroe, og gik der ind; Manden og Konen spiiste og drak Punsch; jeg forlangte noget med, men bad dem give mig noget salt og ikke Ost som de selv spiiste; de opvartede mig paa det bedste, og frst da jeg vilde betale fik jeg at vide det var et privat Huus. Manden vilde endnu drive sin Artighed videre og tillod mig ikke at tage bort, fr der kom en Leilighed som kunde bringe mig til Vordingborg; her besgtejeg Rector Suur og en Lrer Pedersen der den nste Dag viiste mig alle Mrkvrdigheder og skaffede mig til sidst en god Leilighed lige til Slagelse. (I Nestved er den frste Gjstgiver Viinhandler og boer paa Hjrnet af Cattechismusstrdet og Helligaandsgaden) her havde jeg en Vesit af Lieutenant Saint-d'Aubin; jeg spadserede ved Suusaae og saae Herlufsholm mm. Fr jeg om Lverdag-middag kom til Slagelse fik jeg en Torden og Skylregn saa at Klderne draperede sig paa mig, saa ret alle mine skjnne Former kunde sees da jeg kjrte ind i Byen. Antvortskov Kloster er nsten ganske forsvundet; Haven er delagt. Sndag-Aften kom jeg fint til Odense og opslog nu som De veed min Bopl i det deilige Tolderlund. Man viser mig megen Opmrksomhed rundt om i Byen; jeg har vret indviteret i de fleste, bedste Huse og da jeg forleden talte om at gjre Oldgrandskeren Vedel-Simonsen, som boer ved Bogense, en Vesit kjrte man mig ud og hjem igjen; Simonsen tog srdeles vel imod mig jeg var der to Dage, og fik her de herligste Bidrag til min Roman, som jeg gav ham Planen af. Intereseret her for, lovede han mig, skriftligt at tilmelde mig engang hver Maanet, Alt hvad han kunde finde angik denne Periode, isr med Hensyn til Sder, Skikke og Sagn, saa han vil spare mig en heel Deel Uleilighed. Et heelt nyt Lys gik op for mig; hvad jeg alt har skrevet af Romanen skal caseres; jeg fler levende, at dette Vrk vil give mig et Navn, ellers faaer jeg det aldrig; med al Flid og Iver vil jeg beskjftige mig dermed, og faaer jeg det kun saaledes paa Papiret som det lever i mig, saa er jeg tilfreds; men der maa studeres meget, fr om 3 Aar seer jeg nok, selv med Anvendelse af min meste Tid, bliver det Hele neppe frdigt. I Dag var det min Beslutning at forlade Odense; men da jeg neppe i nogle Aar kommer her igjen, derimod kan besge Bang nste Sommer; bliver jeg her til nste Postdag, isr, for at gjre mig ret bekjendt med Terainet; Frkenclosterets Manuschripter ere i Dag blevne mig lovede. Paa Sndag haaber jeg bestemt at vre i Sjlland, altsaa den 27 hos Bangs. Ferien hrer frst op den 16 August og ved den Tid, maaskee noget fr, har De mig i Kjbenhavn. St. Knuds Markede her var ret broget, jeg traf en stor Deel Bekjendtere fra Kjbenhavn; Rosenkilde gav en Aften underholdning, aldeles uden Musik. 1) Supplicanten Monolog Vaudeville. 2) Hans Sren Carakteer Rolle af Vennernes Fest, i Costume. 3) Den fortvivlede Casserer paa runde Taarn, i Costume. 4) Declamateuren i Knibe, Scene af et utrykt Lystspil, i Costume. 5) Den bermte Kone, efter Schiller. 6) Monolog-Scene og stor - Arie (uden al Musik) af Rollen Bazil i Figaros Giftermaal. 7) Trops Morgensvrmerier i Dyrehaven, en Rolle i Stykket Recensenten og Dyret. Priserne 4U, 3U og 2U. Begyndelsen lidt efter Kl: 8. Mundtlig skal De hre mere her om. Han var ellers misforniet med sig selv. Men nu lev vel; mueligt seer jeg Dem jo hos Bangs; glem mig ikke. Hils Deres gode Fader, Moder og Sdskende, jeg tnker ofte paa dem. Hils lille Jonna og Alle hos Wiborgs. De kan troe at jeg [har] samlet en Mngde Stof paa min Reise, men af Vers er der ikke skrevet et. Lev vel! Deres inderlig hengivne

Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin