Dato: 22. august 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Glorup den 22. August 1844.

Min kiære velsignede Jonna!

Dette Brev faaer Du paa Din Fødselsdag, fra min grønne Fødeø kommer det! ifjor fløi Brevduen ud fra Bregentved, jeg husker godt det var et lille lystigt Brev, Tæppet rullede op for et nyt Leveaar, og det blev eet af de interessante just! gid det som kommer nu, være eet af de lykkelige, være i Tiden eet af de smukkeste Kapitler i Dit Livs Eventyr! Du veed hvor kjær Du er mig, hvor inderlig jeg tager Deel i din Lykke, Du maa vide det. I Dag staae de Alle venligt omkring Dig, nikke til Dig, lykønske Dig, min Tanke er dig dog ligesaa nær, just i Afstanden staae alle kjære Erindringer, der knøtte sig til Dig, alle Livsbilleder, hvori Du var een af de fremtrædende Figurer, saa levende, saa glansfulde for mig! - Her er Ingen med hvem jeg i Dag kan drikke Din Skaal, men jeg skal stille drikke den og naar de hjemme klinke over Bordet og sige "Jonna" vil nok eet Glas klinge høiere end de andre, tænk da, at det er mig, som usynlig støder til; jeg skal nok sørge for at det synger for Dit Øre, thi jeg skal snakke om Dig, snakke indvendig og det er tidt den stærkeste Tale. - To trofaste Øine ville i Dag see paa Dig, - see, som om det endnu var "Nytaarsaften", gid de to Øine lyse for Dig mange Leveaar, med samme NytaarsGlands. Du forstaaer mig!

Ifjor var jeg hjemme paa Din Geburtsdag, iaar - har jeg Een i mit Sted, Een Du finder bedre end mig og maa finde ham, jeg gad nu kun vidst hvorledes Du tilbringer Eftermiddagen, om Du er i Skoven eller i "Blomsterhaven bag Gitterporten"; det er dog en poetisk Gaard Din Bedstefaders, den lille Have hvor Din Fader opelsker Blomsterne kaste en egen Duft over det Hele, en Blomster-Duft, som hører med til Familielivet der. Den gamle Gaard var ogsaa poetisk, ja maaske endnu mere end denne, men den var som sagt: den gamle Gaard, og alt gammelt har Erindringer og disse ere de meest poetiske Blomster. I den gamle Gaard staaer Lindetræet, der har tittet ind til Din Bedstefader da han reed paa Bedstefaders Stok. Ja i hvor godt et Hoved Du har, Jonna, saa langt kan Du dog ikke huske tilbage! - Men nu lev vel! Hils alle vore Kiære!

Din trofaste Ven

H. C. Andersen.

Til Jonna Drewsen

Afleveres den 22 August

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 49-50)