Dato: 22. august 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Glorup den 22. August 1844.

Min kire velsignede Jonna!

Dette Brev faaer Du paa Din Fdselsdag, fra min grnne Fde kommer det! ifjor fli Brevduen ud fra Bregentved, jeg husker godt det var et lille lystigt Brev, Tppet rullede op for et nyt Leveaar, og det blev eet af de interessante just! gid det som kommer nu, vre eet af de lykkelige, vre i Tiden eet af de smukkeste Kapitler i Dit Livs Eventyr! Du veed hvor kjr Du er mig, hvor inderlig jeg tager Deel i din Lykke, Du maa vide det. I Dag staae de Alle venligt omkring Dig, nikke til Dig, lyknske Dig, min Tanke er dig dog ligesaa nr, just i Afstanden staae alle kjre Erindringer, der kntte sig til Dig, alle Livsbilleder, hvori Du var een af de fremtrdende Figurer, saa levende, saa glansfulde for mig! - Her er Ingen med hvem jeg i Dag kan drikke Din Skaal, men jeg skal stille drikke den og naar de hjemme klinke over Bordet og sige "Jonna" vil nok eet Glas klinge hiere end de andre, tnk da, at det er mig, som usynlig stder til; jeg skal nok srge for at det synger for Dit re, thi jeg skal snakke om Dig, snakke indvendig og det er tidt den strkeste Tale. - To trofaste ine ville i Dag see paa Dig, - see, som om det endnu var "Nytaarsaften", gid de to ine lyse for Dig mange Leveaar, med samme NytaarsGlands. Du forstaaer mig!

Ifjor var jeg hjemme paa Din Geburtsdag, iaar - har jeg Een i mit Sted, Een Du finder bedre end mig og maa finde ham, jeg gad nu kun vidst hvorledes Du tilbringer Eftermiddagen, om Du er i Skoven eller i "Blomsterhaven bag Gitterporten"; det er dog en poetisk Gaard Din Bedstefaders, den lille Have hvor Din Fader opelsker Blomsterne kaste en egen Duft over det Hele, en Blomster-Duft, som hrer med til Familielivet der. Den gamle Gaard var ogsaa poetisk, ja maaske endnu mere end denne, men den var som sagt: den gamle Gaard, og alt gammelt har Erindringer og disse ere de meest poetiske Blomster. I den gamle Gaard staaer Lindetret, der har tittet ind til Din Bedstefader da han reed paa Bedstefaders Stok. Ja i hvor godt et Hoved Du har, Jonna, saa langt kan Du dog ikke huske tilbage! - Men nu lev vel! Hils alle vore Kire!

Din trofaste Ven

H. C. Andersen.

Til Jonna Drewsen

Afleveres den 22 August

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 49-50)