Du har sgt p: "digt indgr"

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 4. august 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjre gode Frken!

Nragergaard56 den 4 August 1829.

Da her just er en god Leilighed at sende et [Lispund] Breve med, vil jeg benytte den, og saaledes underrette Dem om at jeg lever, og agter om en 8te Dage at holde mit Indtog i Hovedstaden. - De kan tro at jeg ret har svrmet om i disse 4re Uger, til Lands og til Vands; ja der er noget at fortlle naar jeg kommer. Det var et grusomt Veir til Men, Neptunus havde sendt alle sine Kammerjunkere ud, der gjorte saadan en Vind at det tilsidst blev en net lille Storm; Fru Blov57 og jeg laae langs ud af Dkket og trstede hinanden. En heel Nat maatte vi ligge paa Sen; jo De skulde have seet mig! - Vordingborg har rigtignok ikke uden een Gade, men har man blot kjrt den eengang saa glemmer man den aldrig; jeg er vis paa at var min Bleghed Mlkesot, saa var jeg blevet til Smr fr jeg kom ud af Porten. De kan ellers tro, at jeg ret var bedrvet ved ikke at finde Dem paa Petersgaard,58 dersom jeg havde drmt derom, saa var jeg bleven en Dag lnger paa Men. Fra Fyen har jeg en heel Pose fuld af Curiosa, foruden et Vers fra en Dame, og en Egekrands;59 der kan De see at smaae Folk ogsaa kan faae lidt Grnt.60 - Tilgiv, at Papiret er saa slet, men vi har intet bedre paa Nrager. Pennen duer heller ikke og da min Pennekniv er gaaet itu har jeg maatte beklippe Pennefjedren. Vente til jeg faaer en god Pen fra Slagelse bliver forlnge, isr da Etatsraad, jeg vil sige Conferentsraad61 Collin reiser alt imorgen tidlig, og med ham er det jeg sender dette lille Hjerte-Suk. Romanen62 begynder at spire. Jeg har skrevet nogle Digte, her har De et, som er meget net, naar jeg selv skal sige.63

Aften-Landskab.

See Solen gaaer ned i det deiligste Rdt,
I stakker staaer Het og dufter saa sdt.
En Bonde gaaer hjem med Lee paa sin Ryg,
I Luften dandse de surrende Myg.
Ved Landsbyen ligger en Kjmpehi,
Der hrer man Ungdommens jublende Sti,
De lbe omkap mellem Busk og Krat,
Og lege tagfat.

Hit kneiser ved Degnens Huus et Tr,
Der sidder den Gamle med Brn og F;
En Rveblg hnger paa Trets Green,
I Toppen kneiser Stork Langebeen.
Men Gadekjret er blevet en Pjs,
Dog vandes der Heste af Karl og af Kns,
De flite og synge til Frernes Qvk
Og ride saa vk!-

Hist lege to Brn med Sundheds Kind,
De ridse i Jorden med en Pind,
De ridse sig Gaard og Hienloft,
Mens Moder lapper paa Faders Koft.
Smukt lyder fra Taarnet Klokkens Klang,
En Bonde synger sin Aftensang;
Og Brnene fromt om Bordet staae,
Ret som Engle smaae.

Ved Kirkegaards Muren hvor Hindbret groer,
Der sidder paa Stenen en gammel Moer;
Bag Huen man skimter det slvgraa Haar,
En Btte med Mlk ved Fdderne staaer.
Sin Stttestav holder hun paa sit Skjd;
Jeg troer hun spiser det trre Brd.
Bag Muren sidde de Elskende to,
O lad dem ha' Ro!


Men nu lev vel! Hils Deres Fader og Moder ret meget fra mig og glem ikke Broderen,64 begge Snnerne65 og den lille grnne Skrigehals,66 snart seer De mig. - Her er meget smukt paa Nrager, og saa megen Frugt man behager - - det gaar paa Riim mrker jeg, og dog er det en permanent Sandhed. Idet jeg nu skriver lnges jeg ret efter at vre hos Dem; jeg har nye Anecdoter om Mad: A i Odense.67 - Hun brer endnu sin frste Mands Skillet68 (C: Silhuet) paa Brystet. Lev vel

evig og altid Deres hengivne Poet. H. C. Andersen.

Veldle Frken H. Wulff

paa Scadetacademiet i Kjbenhavn

ved godhed.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus