Dato: 1. september 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

5. Til E. Collin.

[c. 1/9 1829]

Kjre, gode Collin

Flere Aftener i denne Uge har jeg vilde plage Dem med en Vesit, men aldrig fundet Dem hjemme; der var saa mange Smaa-Ting jeg vilde tale med Dem om, og af store Sager, at faae Leilighed i en god Time at tale med Deres Fader om min Fremtid; imorgen sees vi jo hos Viborgs; jeg har faaet fri Adgang i Theateret for hele Saisonnen 1829 & 1830. Imorges skrev jeg et Digt, som jeg her vil dedicere Dem i dybeste Underdanighed.

Deres hengivne

Andersen.

Studenten.

Hit under Taget hvor Svalen boer,

Har ogsaa Studenten sit Kammer,

Der sidder han nrmere Englenes Chor,

Trods Stuens og Salens Madammer.

Paa Vggen hnger hans hele Stads,

I Lommen er Skillinger fire,

Paa Bordet ligger Homer og Horatz,

Samt mange beskrevne Papire.

Et Tllelys brnder i Stagen smukt,

Selv skjrer han Aftens Maden,

Det er saa silde, hver Dr er lukt,

Kun Vgteren svrmer paa Gaden.

Lad ham kun svrme i blaa Talar,

Det rager Studenten jo ikke,

Han stirrer saa taus gjennem Rudens Glar,

Seer Stjernerne blinke og nikke.

Han tnker paa mangen Barndoms Drm,

Imedens han stopper sin Hose,

Da bliver om Hjertet han ganske m,

Hans Kinder seer ud som en Rose.

Han yndes af Mange, har dog ingen Ven,

End sige en lille Veninde,

Thi flagre hans Sukke i Natten hen

Til Nar for de lystige Vinde.

Men sukke og grde er ingen Plaiseer,

Undtagen for syge Poeter.

See Maanen sidder paa Taget og leer

Ad ham og ad Povel og Peder.

Studenten damper sin Pibe ud,

Og vender saa Lyset i Stagen,

Saa beder han barnligt sin Bn til Gud

Og trkker saa Dynen om Hagen.

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter