Dato: 15. september 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Collin
Sprog: dansk.

132. Til Theodor Collin. Augustenborg 15 Sept 1844

Kjre Ven!

Det er iaar nu det tredie Hof jeg opholder mig ved; Weimar, Fhr, Augustenburg; det er virkeligt ganske moersomt og jo hist interessant at see Livet i denne Retning ; jeg fler mig meget vel og man er overalt saare elskelige mod mig. Du har vel seet de tidligere Breve til Hjemmet, veed hvor naadig Kongen og Dronningen have vret mod mig; daglig var jeg ved Taffelet, hver Aften til Thee og imellem ogsaa til Frokost hos Dronningen; Du kan ikke tro hvor man personlig kommer til at holde af dem begge to! de ere saa naturlige og gode! - Siden vi besgte Oland, har jeg gjort en hist interesant Tour til Amrom, Kongen tog der med nogle Enkelte paa Jagt og tillod mig at flge med, jeg seilede ud til Dampskibet i samme Baad som han, vi spiiste Frokost og saa blev der jaget i Sanddynerne; Statholderen, Grev Rantzau fra Petersborg og to andre Herrer, sluttede jeg mig til, vi gik paa Jagt efter Udsigter og disse manglede ikke her ved det aabne Nordhav; Kongen skjd to Kaniner, fire bleve der skudte i det Hele og vi kom frst hjem til Taffelet om Aftenen Klokken 8. Jeg har ogsaa nydt den re at gjre Kjretour med Herskaberne, og ved Afskeds Audiensen gav Dronningen mig en smuk Ring; nsten hver Dag talte jeg, naturligviis, med Kongen og Dronningen og de sagde at jeg i Kjbenhavn skulde oftere see dem end fr. Gid det nu blive Tilfldet, jeg stoler nu aldrig paa Lykkens Solskin; skjnt nogle Dage har jeg jo nu prvet den;–den sidste Middag, blev afde fremmede Badegjster Kongens og Dronningens Skaal udbragt, men denDnste var min; Sally skal, paa tydsk, meget smukt have takket paa mine Vegne.–Nu er jeg, efter Hertugindens Indbydelse her paa Augustenborg, jeg vilde gjerne afsted nste Tirsdag, men jeg veed ei om det skeer. Vil Du vise mig den Tjeneste at leie mig Logi; seer Du, jeg vil nok boe i Hotel du Nord, men jeg vil have to Vrelser, det ene maa vre smukt og til Gaden, jeg har for to om Maaneden altid givet 10 Rdlr, men seer Du, kan det blive rigtigt net, saa maa Du gjerne gaae til 12, lad mig nu see Din Smag og Dit Arangere Talent, fra 1 October vil jeg leie i Maanedsviis[;] kommer jeg tidligere, hvilket jeg bestemt gjr; da betaler jeg i Dage viis Maaneden ud. Jeg lnges efter at see Dig, der er meget at fortlle Dig kan Du tro.

Din trofaste Ven

H. C. Andersen.

[I Marginen ef Brevets anden Side:] Dallerup har jeg naturligviis daglig levet med. Hils Bunzen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter