Dato: 2. januar 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Kjre Hr Liunge Gldeligt Nytaar!

Jeg har vret syg og er endnu ikke ganske vel, ellers havde De seet mig hos Dem. Det gir mig meget ondt, at alt hvad De i sidste Tid har anmodet mig om, jeg ikke har kunde opfylde. Klintekorset har allerede Ove Thomsen taget til Dagen, ligesom hr Herz har bedt mig om det, og i 3 Blade gaaer det neppe om det staaer. Her sender jeg Dem mine Digte, vil De blade dem igjennem? Maaskee taler De lidt om Nyhederne deri, paa Mandag, og at Bogen erholdes for 7 # 33 i Store Kongensgade 3 Sal. Snart skal De i stetisk Henseende hre fra mig.

Deres hengivne Andersen

Tekst fra: Ejnar Askgaard