Dato: 11. november 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein. Kjbenhavn den 11 November 1844

Naadige Frue!

Det er allerede en lille Evighed siden jeg havde den Lykke at hilse paa Dem og vre i Deres Kreds, Skylden er imidlertid min egen, thi De har vret naadig og god nok til at lade mig vide at jeg var velkommen; jeg har saa ofte tnkt paa at gjre min Opvartning, men da jeg vidste at det var om Aftenen, man helst modtog mig, er det snart ved en Forestilling i Theatret, snart ved en anden Indbydelse til en bestemt Aften, blevet udsat; jeg har tilsidst flt at jeg var en stor Synder der slet ikke fortjente den Venlighed man undte mig, og for nu at tilkjbe mig en Slags Syndsforladelse, vilde jeg ikke have indfundet mig, fr jeg kunde medbringe den nye forgede Udgave af Billedbog uden Billeder, der er noget Poetisk i denne lille Bog; og jeg vidste da at De naadige Frue vilde derover glemme mine Synder. Bogen udkommer om tre Uger5.

De har imidlertid ved Deres velsignede Brev samlet gloende Kul paa mit Hoved', indbyder mig til Middag imorgen, min hjerteligste Tak, jeg kommer og tillader mig at hre, om det kan interessere Dem og en lille Kreds, helst en Formiddag, at hre mig forelse mit nye Drama Lykkens Blomst6, eller ogsaa mit Thorvaldsens Liv, en Skizze, jeg paa Dansk har skrevet for et tydsk Tidsskrift7. Jeg arbeider ivrigt paa en ny Roman8, flere Kapitler deri vil komme til at spille paa Fhr, Amrum og Halligerne9, naar jeg har fuldendt frste Deel, rimeligviis til Nytaar, vil det vre mig en Glde og Lykke at prve hvad Virkning den gjr paa et Gemyt og en Aand, som Deres. Imorgen Klok 4 har jeg altsaa den Lykke at hilse paa Dem og Deres, og da faaer jeg maaskee at vide hvad af mine nyeste Arbeider der kan interesere Deres Naade at hre, samt Tiden naar10.

Af ganske Hjerte Deres hengivne rbdigste

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost