H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Hans Bastholm 6. januar 1830

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 6. januar 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Bastholm
Sprog: dansk.

Kjøb: 6/1 30

Kjære Hr. Pastor!

Maaskee beviser De mig den Fornøielse, engang ved Lei­lighed, at gjennemlæse denne lille Samling af Digte. I Eventyret vil De finde flere Naturskildringer, som jeg haaber De ikke er utilfreds med; naar jt;g til Sommer reiser gjen­nem Slagelse glæder jeg mig til at høre Deres Bemærknin­ger over min Bog; rigtignok vilde nogle Linier være mig særdeles kjære, men det tør jeg vel ikke vente? Dersom der i Bogen var et eller andet Stykke De vilde aftrykke, da staaer det Dem frit for, ligesom Intet vil være mig mere op­muntrende end om De i Deres Avis, vilde tale lidet om Bo­gen, hvorledes den behager Dem. Til min historiske Roman studerer jeg flittig og vil i Sommer, for dennes Skyld, be­søge Vesterhavet og det nordlige Jylland.13) lev vel! et glædeligt Nytaar! ­

Deres hengivne Andersen.

E. S.

Til October14) tog jeg min Examen philologicum og philo­sophicum og var saa heldig at faae laudabilis for enhver enkelt Videnskab. - _

Min Adresse er

store Kongensgade 33 - paa 3 Sal

Tekst fra: H.C. Andersens Hus