Dato: 28. december 1844
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 28de December 44

Min kjre, gamle Ven! Det kunde maaskee interessere Dem inden De kommer hjem at hre lidt her fra Hjemmet og da jeg ikke veed noget andet Menneske der skriver, maae jeg bede Dem tage tiltakke med mig ubetydelige Pige! - Selv kunde jeg desvrre ikke see "Mulatten" saa altsaa kun meddele Dem. hvad man har sagt mig desangaaende; Madam Holst spillede meget smukt og jeg troer gjorde Lykke, Fru Heiberg saae ud som en Blkklat, spillede godt, men Rollen er jo lille; Stykket skal vre gaaet lidt svnigt, men Publikum morede sig godt; dette er omtrent hvad Onkel Edvard har sagt og da jeg tnker at De stoler paa hans Dom, kjre Ven! Saa har jeg skrevet Dem den.

De veed maaskee at Tante Jette har mistet sin Fader? Det var jo intet videre Tab, men det er trist, at det skulde skee Julemorgen, da hun jo derved vil faae endnu een srgelig Erindring ved denne ellers saa glade, kjre Fest, han dde stille og roligt, uden Kamp, saa at Madam Thyberg (, i hvis Arme han hensov) aldeles ikke mrkede, at han var dd.

Med den unge Molbech er det op og ned, snart bedre, snart vrre; hvad man hrer derom er saa forskjelligt, saa jeg intet bestemt tr skrive. Fru Molbech skal vre meget syg, endnu vrre end Snnen og Molbech selv er meget nedslaaet! Maleren Westphal dde Morgenen fr Juleaften; han var kun syg i 5 Dage, saa man ikke vidste hvoraf han dde. Han blev obduceret og det viste sig at det var Skarlagensfeber og Byid i Halsen.

Men jeg mrker at Alt, hvad jeg har skrevet er srgeligt, mon jeg intet gldeligt skulde vide? Kan det interessere Dem. at Jette Petersen og hendes Datter ere raske og vel, at den Lille er nydelig og heder Sophie Henriette Marie? Eller bryder De Dem mere om Litteraturen, saa kan jeg fortlle Dem. at der i disse Dage er udkommet et Skrift, betitlet "Sakuntala", som Magister Hammerich har oversat fra Sanskrit; det gjr megen Opsigt og skal vre ganske fortrffeligt!

Nu veed jeg intet meer, min egen, kjre Ven! Med mindre De bryder Dem om, at jeg skal paa Bal iaften og har Balfeber! Derfor ryster min Haand og Skriften bliver rdsom, det mrker De vel selv. - Vil De hilse Marie uhyre mange Gange, den sde Pige! Og takke Mamsel Paap meget for hendes Brev, jeg vil snart besvare det; her hilses De af Alle Venner og Bekjendtere, iblandt andre Bedsteforldrene, Moder, Fader, Fenger, Henrik, Stella, Justine og Alle og Enhver! Jeg haaber, min gode, kjre, kjre Andersen! At De skjnner lidt paa min gode Villie til at fortlle Dem noget fra Hjemmet og at De erindrer at De nu som altid, min Ven! Har en trofast hengiven Veninde i

Deres lille Jonna

Tekst fra: H.C. Andersens Hus