Dato: Februar 1845
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Torsdag Aften [1845]

Maa jeg klage lidt for Dem kjre Andersen ! Det er nsten Synd da De ikke er rigtig rask at plage Dem dermed; men vil De ikke nok hre lidt paa mig - Jeg saae Dem saa kort igaar og var saa trt af de mange Visiter her hele Dagen havde vret, saa jeg glemte at sige Dem, at Kittler nskede, at jeg saa snart som muligt vilde sende Afskriften af de manglende Blade da han saa strax vilde begynde Trykningen af Bogen. – Det maa da skee med Ageposten og lngere end til Mandag kan jeg vist umulig bie med at sende det og et langt Brev jeg idag har maattet skrive, for nogenlunde tilfredsstillende at besvare alle hans Sprgsmaal. Vil nu De kjre Andersen, have Brev med i min Pakke, saa kan jeg godt overstte det paa Lrdag hvis De vil skrive det Fredag, og De kan da vistnok have det frdigt til Sndag Aften eller Mandag Morgen, det skal jo frst bort om Middagen. Tnk saa vil Kittler ogsaa have at jeg skal skrive til Rohrdantz for at faae ham til at afstaae fra sin Oversttelse af min Bog, skrive til et for mig vildfremmed Menneske, og for at forbyde en Ting, som han jo har Ret til. Jeg har nu givet K'ndash;nogle Grunde for at jeg tror det ikke behves. Men tnk hvor jeg ogsaa maa rgre mig over min egen Dumhed, da jeg idag nsten har afskrevet Arket falder det mig paa engang ind, at de manglende Blade vist ere der men kun af mig ere galt paginerede; men nu maa jeg dog sende Arket alligevel hvis det ikke skulde vre Tilfldet. Al denne lange Snak om ingen Ting maa kun mit idag saa anstrngte Hoved undskylde jeg kan nsten ikke tnke mere; men maa blodt tilfje, at hvis De nu ikke til Mandag skulde have Leilighed til at skrive Deres Brev og det lille Forord, maae jeg da sige Kittler dass beides nchstens erscheint. Brudstykket af Deres Ahasver er deiligt855 ; jeg holder af det som af Digterens sidste Sang.

God Nat og god Bedring med Forkjlelsen, og god Taalmodighed til at lse dette fra Deres Sster

Jette.

Det er sandt, een Klage har jeg endnu. Hvor skal jeg faae det lille Forord oversat? Fordi jeg vil vove mit Navn under min egen Oversttelse, derfor vil jeg ikke vove Deres. Mon Abrahamsen ikke vilde; men det plager Dem. Wrishffer har jo tilbuden det alligevel piner det mig lidt at tage mod al den Godhed den for mig dog temmelig fremmede Mand, jeg kan gjerne sige, overser mig med.–

God Morgen ! Jeg har sovet mig Mod til og tnker nok jeg tr binde an med Forordet !–

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost