Dato: 6. marts 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 6te Marts 1845

Medens De vist lidt i Deres stille Sind gaaer og er vred paa mig fordi jeg synes saa ligegyldig og glemsom, – det De har Grund til at troe, – har jeg dog daglig pnset paa Fortalen til Tante Anna857 , men aldrig har det ret vilde grupere sig for mig, – nu endelig har jeg et Par For-Ord, som jeg beder Dem overstte saaledes, som De nsker dem trykte, – det vil sige ifald De synes om min Maade at det er skrevet paa. Geneer Dem ikke! Dersom jeg til iovermorgen Klokken 2 kan faae det – ikke sandt det er jo Pakkepost paa Lverdag, da skal jeg besrge det til Kittler. Jeg beder Dem ogsaa at overstte dette Par Ord til ham, og har endnu et Brev, som jeg maa plage Dem med; dog ikke i Dag. – Hils ret hjerteligt Moderen og Sstrene.

Deres broderlig hengivne

H. C. A.

N B. Vil De tilfie den danske Konges Navn. Var det ikke Fred: den 2den ?

Tekst fra: H.C. Andersens Hus