Dato: 7. marts 1845
Fra: Henriette Hanck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Ca. 7. Marts 1845]

Her flger Oversttelserne kjre Andersen! men fr Mandag faaer De det ikke bort Ageposten gaaer kun Mandag og Fredag . Tak, tusen Tak, for Fortalen, som jeg er lige saa fornjet med, som jeg er misfornjet med min egen Oversttelse af den. Viser De Collin den? Gjr det kjre Andersen! Jeg har vret slet oplagt til denne Oversttelse og har afbrudt af Visiter og tildeels under disse maattet skrive paa den. Brevet er bedre, Oversttelsen af det, der har staaet i Bladet gik som ingen Ting, thi det lignede min egen Skrivemaade aldeles. Seer vi Dem snart at jeg mundtligt kan takke Dem for den Uleilighed De har havt for min Skyld. Jeg synes ikke Fortalen kunde vre bedre og er hjertelig taknemmelig for den, kun maae jeg lee naar De siger at jeg pleiede Blomsterne ved O. B'ndash;s Stue858 , det fik jeg rigtignok ikke Lov til om jeg nok saa gjerne havde villet det var jo Tante Aus Teritorium. Den Aften jeg fik Fortalen var jeg ved Wrishfers Dr859 men da jeg havde ringet og ingen kom saa tnkte jeg det skulde saa vre og gik hjem igjen. Alt hvad jeg har skrevet siden jeg kom til Kjbh. er slet og Oversttelsen af Fortalen ogsaa Gud hvor det er kjedeligt.

Deres andet Brev kan jeg overstte naar De vil.

Deres ssterlig hengivne H Hanck.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost