Dato: 7. april 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Sophie Elisabeth Zahrtmann, f. Donner
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 7 April 1845

Naadige Frue!

Det var mig et gldeligt Beviis paa Deres Godhed og Interesse for mig, at De sendte mig igaar den engelske Anmldelse, Deres Naade har ret gldet mig, min hjerteligste Tak derfor, gid jeg nogensinde maa kunde vise en Slags Gjengldelse. Det fornier mig saa meget at min Bog er blevet godt oversat og denne vil vist aabne mine Eventyr Veien i det store Engeland, De veed at en Oversttelse er bebudet. Ogsaa paa Russisk er iaar Improvisatoren blevet oversat, saa at det synes, som om en god / Stjerne stod over mine Skrifter. Det gjr mit Sind godt, det kaster Solskin i min Tanke; troe ikke hvad mange mene, at Erkjendelse gjr en Digter forfngelig, nei den gjr ham bld og bier ham dybere for den Aand fra hvem alle hans Sange ere en Gave.

Jeg tillader mig at lgge mine nye Eventyr herved [se: Brev], maaskee Deres Naade da ved Leilighed seer lidt i dem. Endnu engang mit Hjertes hele Tak for al Deres Mildhed mod mig, Sligt skatter man hos Alle, men det har endnu noget Dybere, naar det er en Aand og et Hjerte man srdeles maa hiagte.

Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus