Dato: 31. maj 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

145. Til E. Collin.

Lverdagaften! [31/5 1845]

Min kjre, kjre Ven!

Jeg kom da i Dag til Dem'ndash;og borte var De og Deres Kone, borte fra os! nu maa jeg skrive, eller rettere lade Pennen gallopere, thi jeg er ikke frdig med at pakke ind; det er mod Midnat og jeg har en heel Deel at plage Dem med. Deres Kone lovede mig enengelsk Udskrift til Mary Howitt, den fik jeg ikke, nu sender jeg til Dem Brevet og Billedbog uden Billeder, som skal flge med, vil De vre saa god at slaae et Omslag om disse to Ting og da skrive paa engelsk uden paa

Til Mistris Mary Howitt, Overstterinde af Andersens Roman Improvisatoren, den er udkommet hos Bentley og hun er i London.

Bog og Brev i eet Omslag beder jeg Dem sende fra mig til Danquart, der har lovet mig at det skal blive besrget gjennem Legationen. Dernst kommer Brevet til Hollnderen Van der Vliet, som jeg beder Dem sende ufrankeret til Haag; i denne Aften fik jeg 5 Portrtter fra Brentsen, vil De tage eet af disse og lgge mellem to Stykker Pap og da sende det med Brevet til Hollnder[en]. Den tredie Pakke her flger med kommer deri mod op til mine andre Sager. Vil De bringe Stella Boye eet af mine Portrtter og gjemme de 3 andre. Hils Deres Kone!

Deres broderlig hengivne

H. C.Andersen.

E.S. Vil De rette Udskriften til Van der Vliet dersom den er ucorrect!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost