Dato: 16. juni 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Heinrich Zeise
Sprog: tysk.

Bregentved den 16. Juni 1845.

Kjre Ven!

Allerede over 14 Dage har jeg vret paa Landet, de frste Dage tilbragte jeg paa Nys, nu er jeg i Besg hos Excellensen Grev Moltke paa Bregentved, herfra sender jeg Dem en Afskrift af mit Eventyr "Klokken" som ikke findes i den trykte Samling, De har saaledes nu: Grantret, Sneedronningen, Klokken, Hyldemoer, Elverhi, de rde Skoe, Springfyrene, Hyrdinden og Skorstensfeieren og Holger Danske, disse ny Eventyr udgjre ikke endnu et saa tykt Bind, som den tidlige Samling Kittler havde, men jeg synes at De til denne kunde vedfie et "Bilag", og dette kunde vre "Billedbog uden Billeder", det er dog et "Maane-Eventyr" og naar det udtrykkeligt tilfiedes, som Bilag kunde det godt her hre hjemme; De har vel Bogen, nemlig den ny Udgave, den som udkom iaar, og som indeholder en ti Aftener flere end frste Udgave efter hvilken de tydske Oversttelser ere tagne, Deres Bilag vilde altsaa vre ti Aftener rigere, og den hele Bog vre i Arke-Antal, som den frste Samling: vil De, efter egen Bestemmelse dermed, sige det til Kittler og ret hjerteligt takke ham for hans venlige Brev, han skal snart hre fra mig; at jeg saa sjeldent skriver, ligger ikke i Mangel paa. Hjertelighed, men i at det er mig besvrligt at skrive paa Tydsk og saa udstter det fra Uge til Uge. Hils Deres Fader og Dr. Wienbarg ret hjertelig fra mig, Deres meget hengivne

P.S.

Seer De Speckter da sprg ham om han har faaet et Exemplar af mit nyeste Portrt, jeg har overdraget det til Besrgelse hos een af mine kjbenhavnske Venner, da jeg selv ikke er i Byen. Hils ham!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus