Dato: 22. juni 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

[P skr over frste linier:]

Til

Frken Jonna Drewsen!

Bregentved de 22 J[uni] 1845

Kjre Jonna!

Et lille Brev flyver her til Dig, et lille, men det er ikke Mngde eller Lngde der gjr det, jeg indsvber her i dette Papir de hjerteligste Hilsner de kjrligste Tanker til Dig; jeg sender dig venlige Hilsner fra Madams Paaps og lignende fra Komtesse Marie og Julie, de have alle tre talt tidt og meget om dig i disse Dage og Marie siger at du er indviteret her ud, at Du har lovet at komme og de vente Dig! Jeg troer virkelig at du vil fle dig meget hyggelig herude og jeg synes at Du skulde modtage det, idet mindste for en 5 a 6 Dage; selv har Du sagt mig at Du kunde komme ud med Excellensen, det var jo en fortrffelig Leilighed, jeg er vis paa at Du vil more dig godt i Madams Paaps, Maries og Julies Omgivning. Grevinden taler srdeles venlig om Dig, som en smuk, klog og fortrffelig Pige. Skade for mig, der nu reiser i Overmorgen, at jeg / ikke trffer sammen med Dig, det havde vret saa moersomt. - Jeg tnker saa tidt paa Dig og paa Eder Alle hjemme. Igaar lste jeg hit for Grevinden og Datteren herude Trydes smukke Tale over din Bedstemoder. Grevinden spurgte mig meget om hende og om det kjre Hjem. Hils Henrik*, jeg skrev ham til fra Nys - faaer jeg Brev fra Dig kjre Jonna? Du har vel seet noget af Kongestadsen? Du seer vel ogsaa Studenternes Ankomst de vaiende Faner og de forniede Ansigter. Hils din Moder, din Fader og alle Brdrene. "Lille Viggo synger stadig herude. Roserne begynde at blomstre, Jordbrrene at modnes; Grsset er grnt og bldt! Kom ud, see, smag og st Dig ned! bring den gode Jomfrue Lassen min venlige Hilsen, og send mig ved Leilighed en lignende, dersom du er karrig paa Brev! din gamle Ven H. C. Andersen.

[*tilfjet ved "Henrik" langs kanten:]

Igaar efterat have skrevet dette Brev fik jeg et kjrligt et fra ham det var gaet fra Nys over Kjbenhavn og Ringsted til mig.

[den gamle Fru Henriette Collin blev begravet 26.5.1845, provst Trydes tale blev trykt den flgende mned]

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 52-53)