Dato: 28. oktober 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

152. Til E. Collin.

Pengesager.

De modtager herved i rede Penge.................................. 50 Rdlr

ved Juletid faaer De hos Reitzel for nyt Oplag af Eventyr........ 50

– i Sparekassen har jeg............................................ 300

– Ved Nytaar vil De hve forud af min Gage for to Qvartaler........ 300

.....................altsaa 700 Rdlr. i rede Penge.

Fra Theatret faar De

a) efter Opfrelsen af Liden Kirsten Syngestykke.

b) – Nkken, Opera

c) – det –

d) – Honorar, som i Saissonen tilfalde mig for de forskjellige af mine opfrte Stykker.

Endvidere overdrages Dem en Ring, (jeg fik den paa Fhr af Dronningen) men den slges kun naar de forskjellige Honorarer fra Theatret blive temmelige tynde.

Efter frste Juli 1846 hves for det Aar Resten af mine kongelige Penge

– altsaa endnu................................................................. 300 Rdlr.

H.C.Andersen.

I Breve skal jeg betids opgive Dem hvor mange Penge jeg nsker og til hvilke Byer Creditiverne stiles; der jeg ude har De Ret over den samlede Udgave af mine Skrifter.

H.C.Andersen.

Kjbenh: den 28 Oct 1845.

Min Ven, Justitsraad E. Collin overdrager jeg herved, under denne min Reise i Udlandet, Fuldmagt til paa ethvert Sted og i ethvert Tilflde, hvor min Nrvrelse og Bestemmelse gjres ndvendig, at handle paa, mine Vegne, samt at hve de Pengesumme, som i denne Fravrelse tilfalde mig.

H.C.Andersen.

Kjbenhavn den 28 October 1845.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost