H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Edvard Collin 28. oktober 1845

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 28. oktober 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

152. Til E. Collin.

Pengesager.

De modtager herved i rede Penge.................................. 50 Rdlr

ved Juletid faaer De hos Reitzel for nyt Oplag af Eventyr........ 50

– i Sparekassen har jeg............................................ 300

– Ved Nytaar vil De hæve forud af min Gage for to Qvartaler........ 300

.....................altsaa 700 Rdlr. i rede Penge.

Fra Theatret faar De

a) efter Opførelsen af Liden Kirsten Syngestykke.

b) – Nøkken, Opera

c) – det –

d) – Honorar, som i Saissonen tilfalde mig for de forskjellige af mine opførte Stykker.

Endvidere overdrages Dem en Ring, (jeg fik den paa Føhr af Dron­ningen) men den sælges kun naar de forskjellige Honorarer fra Theatret blive temmelige tynde.

Efter første Juli 1846 hæves for det Aar Resten af mine kongelige Penge

– altsaa endnu................................................................. 300 Rdlr.

H.C.Andersen.

I Breve skal jeg betids opgive Dem hvor mange Penge jeg ønsker og til hvilke Byer Creditiverne stiles; døer jeg ude har De Ret over den sam­lede Udgave af mine Skrifter.

H.C.Andersen.

Kjøbenh: den 28 Oct 1845.

Min Ven, Justitsraad E. Collin overdrager jeg herved, under denne min Reise i Udlandet, Fuldmagt til paa ethvert Sted og i ethvert Tilfælde, hvor min Nærværelse og Bestemmelse gjøres nødvendig, at handle paa, mine Vegne, samt at hæve de Pengesumme, som i denne Fraværelse tilfalde mig.

H.C.Andersen.

Kjøbenhavn den 28 October 1845.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost