Dato: 30. november 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Sophie
Sprog: dansk.

Oldenburg, Storhertugdmmet den

30 November 1845

Naadigste Hertuginde.

Tak og atter Tak for al den Naade og Hjertelighed Deres Durchlauchtighed og alle Deres have viist mig; jeg tr vel sige det, jeg flte mig saa vel, saa hjemme i Deres velsignede Kreds. Hvor De dog Alle ere gode mod mig! Bring Hertugen, Prindsesserne og Prindserne min Tak, min Forsikkring om den inderligste Taknemlighed. Reisen til Flensborg gik saa behageligt, Dr: Steffen sen var saa interessant, saa hjertelig, jeg har ham meget kjr, gid jeg eiede hans Kundskaber; tr jeg haabe han faaer en Hilsen fra mig. I Flensborg saae jeg i en Avis at eet omreisende Theater-Selskab vilde Dagen efter give en Original Tragedie paa Tydsk: Kong Valdemar og Tovelille, skrevet af een dervrende Forfatterinde; hvem kan hun vre? Har Flensborg saaledes et skjult quindeligt Genie? Paa Jernbanen gik det med Fugle-Flugt hen over Heden og Strax i Hamborg hvor jeg greb en "Bltter for litterarisches Unterhaltung, saae jeg "an H.C.Andersen", der stod et meget smukt Digt til mig af en Hr Zeise; det var en venlig Velkomst. Hos den bekjendte Otto Specter saae jeg nogle og tyve, hist geniale Tegninger til mine Eventyr, sex af disse komme allerede ud til Julen. Paa Posten laae Brev fra Collin og deri var oversat og nedskrevet en srdeles rosende Anmldelse fra Engeland over min Roman Kun en Spillemand, saa at Deres Durchlauchtighed see at jeg kun havde Grund til at vre glad. Jeg begriber ikke selv hvorfor jeg skal have saa megen Glde, saa megen Lykke, medens tusinde Andre have det mindre godt. Gud er mig alfor god - og alle Mennesker komme mig saa forunderligt kjrlige imde. / Hos Speckter traf jeg den bekjendte Frau von Backerack fdt Struwe, som skriver under Navnet Therese, hun sad for ham, ung er hun ikke, men smuk har hun vret lidt underligt var hun kldt paa, godt talte hun for sig. Sangerinden, som vor Krogh omtalte som Kjmpe imod Jenny Lind, det var vel for at drille mig lidt, fik jeg ikke at hre, hun var reist, men jeg talte med Holcks og Bille om hende, og man sagde at hun havde en ret mrkelig Stemme; en strk dyb Alt; det var det mandige i Stemmen, der fyldte Huset, som havde slaaet Hamborgerne, men en stor Kunstnerinde var hun nppe. - Jeg fik det ud af Beskrivelsen, at om hun i Haarburg var blevet engageret, som Vgter da kunde man i Hamburg have nydt godt af Stemmen. I Thalia-Theater saae jeg "der ewige Jude", et meget slet Arbeide, uden Poesi, ja uden egenlig dramatisk Virkning. Sangerinden Mad: Palm-Sptzer, hvem jeg hrte, som Lucrecia Borgia, var ogsaa en middelmaadig Person, jeg kjedede mig srdeles ved hendes sjllse Sang og concertartige Fremtrden. I Forgaars forlod jeg Hamborg og tog til Bremen hvor jeg saae det nye Theater, paa hvilket der er anvendt store Summer, men som i hele sin Konstruction er slet, det seer ud som en uhyre Brnd, det har en hide saa at der kunde nsten vre sex Etager og saa er her kun tre, men saa vidt fra hinanden som Gallerier i et Quarantaine-Huus, hvor man maa see at holde de sidste fra de frste. Gode Klder og gode Decorationer men slet Musik og daarlige Stemmer var Udbyttet af det Hele her. Nu er jeg i Oldenburg hos Hofrath von Eisendeckers, jeg kom her i aftes, har det saa hyggelig og godt hos denne elskvrdige Familie, der boer smukt, er riig og hrer til de mange dannede her i Byen. Min frste Beskjftigelse denne Morgen er at skrive til Deres Durchlauchtighed; min Tanke er paa det deilige Grvuenstein, jeg seer igjen alle de mifide, kjre Ansigter! gid jeg ret kunde udtale min Tak, min Hengivenhed. / Fjorten Dage bliver jeg her i Oldenburg, da reiser jeg til Braunschweig hvor jeg bliver tre Dage og da paa Jernbanen til Berlin; hrer jeg her i Oldenburg intet fra Gravenstein, da haaber jeg at vre saa lykkelig mod Julen at finde et lille Brev, poste restante, i Berlin; her fik jeg et saadant allerede iaftes fra den kjre Arvestorhertug af Weimar, han gjr mig en saa levende og smuk Skildring af sit Jagtslot af de Roccoco-Vrelser, at jeg synes at leve ind i et Eventyr. Vil Deres Durchlauchtighed nu bringe mig i naadig Erindring hos alle Deres, og tillige hilse Hofraadinde Petersen, -Miss Howden, Steffensen, Hartmann & & - jeg glder mig til efter Reisen i Udlandet at gjensee Dem Alle, at kunne fortlle noget Interessant, i Dag er mit Brev endnu temmeligt magert, jeg har seet og hrt saa lidt.

Lev vel! Gud glde og velsigne Deres Durchlauchtighed for al Deres Naade og Hjertelighed mod mig.

i dybeste rbdighed

Deres Durchlauchtigheds

taknemlige

H.C.Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost