Du har sgt p: *censur*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 13. august 1830
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

25. Fra E. Collin.

D. 13 August 1830.

Molbech har idag vret hos Fader; han fortalte Fader, at Manthey havde sagt, at Grunden, hvorfor han ei strax havde sendt Molbech Deres Stykke tilligemed de andre, var, at det var ikke bleven egentlig indsendt til Directionen til Censur, men kun privatim sendt til ham, for at hre hans Mening; Molbech tog da imod Stykket, og fandt inden i det Deres Brev til Theaterdirectionen. Manthey har forkastet det; Molbech har antaget det; jeg haaber den Sidstes Mening vil staae sig; han roste det meget for Fader; han vil selv tale med Hartmann. Jeg gik derfor idag op til Hartmann, men traf ham ikke hjemme; ligeledes til Molbech, men traf ham heller ikke hjemme; i Morgen skal jeg gjentage mit Besg hos denne Sidste, og haaber da at kunne skrive Dem noget Udfrligere om denne Materie.

Nu et Par Ord i Anledning af Deres Brev.

Pro primo tillader jeg mig et lille Notabene i Anledning af at De siger: at De sprang op af Sengen og satte Dem ved Skriverbordet; dette kaldes rigtigere: Skrivebordet; denne admonitio amica vil allermindst nu vre overfldig, da De skal introduceres hos Molbech.

Lverdag d. 14de

Idag har jeg ikke faaet Tid at gaae til Molbech, saa at dette Brev ei kommer til at gaae af idag, men maa blive til nste Postdag.

I forskjellige Blade: Kjbenhavnsposten og Morgenposten har i denne Tid staaet en lang Liste over alle de fortrffelige Ting Theatret agter at give i kommende Saison; NB. om nogle Dage skal Loge-Auctionen gaae for sig: mit Speck fngt man Muse.

Hvis De inden Udgangen af denne Maaned arriverer til Nrager, vil De vist endnu trffe Jette Thyberg der.

Mandag d. 16de ejusdem.

I dette ieblik kommer jeg fra Molbech, efter forgjves at have sgt ham paa flere Steder. Jeg fortalte ham en heel Deel gode Ting om Hartmann, og overhovedet sgte jeg at stemme ham saameget som mueligt for Sagen. Han fandt Stykket meget passende til en Opera. Hartmann har jeg underrettet herom, og i Morgen tidlig gaaer han til Molbech. Naar nu blot Manthey ikke videre vil stte sig derimod, saa vilde vist Hartmann strax begynde at tage fat for Alvor, og man kunde da see en Ende derpaa.

Gud veed, hvor dette Brev skal trffe Dem; jeg tnker, at De endnu er i Odense; i nste Brev fra Dem haaber jeg at faae at vide hele Deres vrige Tuur, hvorledes De har tnkt at indrette den.

Tirsdag d. 17de ejusdem.

Hartmann havde ikke faaet Tid at gaae til Molbech, men vil gjre det i en af Dagene. Han bad mig bede Dem undskylde, at han ei har svaret Dem paa Deres Brev; han har i 14 Dage vret paa Landet, og da De nu saa snart kommer hjem, kan De formodentligen heller ikke vente Brev fra ham.

En Nyhed, som vil frappere Dem overordentligt, kan jeg fortlle Dem; men see at holde den hemmelig, saameget, som det er Dem mueligt. Wexschall og Md. Wexschall ere skilte ad: jeg veed ikke, hvad De synes. Det er srgeligt, at det skulde komme dertil; men eftersom han har opfrt sig mod hende, maa vistnok Enhver, som er hendes Ven, nske hende til Lykke med denne Beslutning. Han har formelig tyranniseret hende; derom fortlles adskillige smaae men characteristiske Trk, som jeg mundtlig skal fortlle Dem. Ikke at tale om hans uhyre udsvvende Levnet og hans Skamlshed i denne Henseende.

Budet venter paa Brevet. Lev vel.

Deres Ven

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost