Dato: 1. september 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: H.C.B. Bendz
Sprog: dansk.

[Kladde til HCAs ansgning til etatsrd Bendz i Odense om moderens optagelse i Grbrdre Hospital.]

De vil sikkert lgge denne store Godhed til hvad De alt har gjort for hende, da ingen kan vre meer trngende end hun. Saa vidt jeg veed var det Deres hivalbaarenheds Omhue og Godhed, at [overstreget: min gamle Moder] for nogle Aar siden, min gamle Moder erholdt en Plads paa de saakaldte, Doctors Boder hvorfor jeg altid skal vre Dem inderlig taknemlig. I de sidste Aar er hun tiltaget i Svagelighed, det ene ie er aldeles ubrugeligt, og jeg frygter for at Stren vil udbrede sig i det andet; hun kan derfor slet ikke fortjene sig det mindste, hverken Ude eller hjemme med sine Hnders Arbeide; mig er det umueligt at hjlpe hende, da jeg selv ene existerer ved vor gode / Konges Naade og kan intet undvre, ihvor gje[rne] jeg vilde; min stakkels Gamle Moder er derfor aldeles hjllpels og jeg tyer derfor til Dem, min inderlige Bn, at De vil lade hende komme ind paa Hospitalet; thi paa Doctors Bode har hun kun Taget over Hovet og et Hjem [overstreget: men intet til at leve] og den ugentlig Understttelse hun der med de andre erholder, er ikke tilstrkkelig til Livets Ophold, og der er aldeles ingen Udsigt for hende, dersom De ikke hjlper hende ind paa Hospitalet. - Det er min frste og ejg vil haabe eeneste Bn, jeg skal bebyrde min Fdeby med, og jeg overbeviist om at Intet menneskekjrligt Hjerte vill[e] ngte mig den opf[yldt].

[Ansgning behandlet p bestyrelsens mde den 9. september 1830 af Direktionen for Graabrdre Hospital, jf. Graabrdre Hospitals deliberationsprotokol 1796-1842 folio 214. og Stiftvrighedens Skrivelse af 28.8.1830 i Hospitalets Arkiv

Se endvidere Brev fra Anne Marie Andersdatter til HCA 25.9.1830. Brev ]

Tekst fra: Ejnar Askgaard