H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til A. P. Liunge 19. september 1830

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 19. september 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Kjøb. 19/9 30.

Kiære Hr:Liunge!

Her tager jeg mig altsaa den Frihed at tilsende Dem en Subscriptions Plan, om De ikke nok tjener mig i, en Gang i denne Uge, at anmælde den i Kjøbenhavns Posten. De vil til Nytaar, naar De læser alle Digtene, vistnok finde at den hele Samling har en langt mere Dyb, philosophisk Grundtone end hvad jeg før har leveret; de færreste af Digtene ere komiske, men da de alvorlige ere afet større Omgang og det comiske mest egner sig her til Anmældelse i et Flyveblad, tager jeg mig her den Fornøielse at afskrive Dem et af de mindre af disse, der maaskee [overstr: ogsaa] vil have [overstr: størst] Interesse for Kjøbenhavnerne især, skjøndt Bogens Indhold ikke kan bestemmes efter dette.

Synes De om det, maaskee De da er saa god at lade det komme i Kjøbenhavnsposten, ved Anmældelsen af mine ”Phantasier og Skizzer”.

venskbeligst

Andersen /

[udskrift:]

Til Hr Udgiveren af Kjøbenhavnsposten i Kjøbenhavn.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 12, billed 6171-72)