Dato: 31. december 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Bastholm
Sprog: dansk.

[i "Phantasier og Skizzer":]

S.T.
Til Pastor Bastholm
med Hjagtelse og Hengivenhed
fra
Forfatteren.

---

Nytaarsaften 1830

Kjre Hr. Professor.

Det vil glde mig usigeligt, om denne nye Digt-Samling behager Dem mere end den forrige, og om De i denne finder, at jeg har gjort nogen dybere Fremgang; Deres Dom er mig af megen Vigtighed! - Finder De et eller andet srdeles vrd Deres Opmrksomhed, vil det glde mig at saa det, i Deres Avis, ligesom ogsaa det maa smigre den unge Digter. Ivrigt har jeg fulgt Deres Raad og lagt mig efter alvorlige Studier: Philosophie og Historie har jeg bestemt mig for, ligesom jeg ogsaa i denne Tid har taget fat paa engelsk og italiensk. Dersom De glder mig med et Svar, haaber jeg at hre Deres oprigtige Mening om mine nye Digte, blandt / hvilke jeg vover at udpege flgende: Hvad jeg elsker - Havblik - Skildvagten - Phantasie ved Vesterhavet - Manden fra Paradiis - og Hjertets Melodier.

Men nu lev vel! Tiden forbyder mig at skrive mere, men glem ikke Deres af Hjertet hengivne

Andersen

i strste Hast!

Tekst fra: Solveig Brunholm