Dato: 31. december 1830
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Bastholm
Sprog: dansk.

[i "Phantasier og Skizzer":]

Til Pastor Bastholm med Hjagtelse og Hengivenhed fra Forfatteren.

---

Nytaarsaften 1830

Det vil glde mig usigeligt, om denne nye Digt-Samling behager Dem mere end den forrige, og om De i denne finder, at jeg har gjort nogen dybere Fremgang; Deres Dom er mig af megen Vigtighed! - Finder De et eller andet srdeles Vrd Deres Opmrksomhed, vil det glde mig at faa det, i Deres Avis, ligesom ogsaa det maa fornye den unge Digter. Ivrigt har jeg fulgt Deres Raad og lagt mig efter alvorlige Studier: Philosofi og Historie har jeg bestemt mig for, ligesom jeg ogsaa i denne Tid har taget fat paa engelsk og italiensk. Dersom De glder mig med et Svar, haaber jeg at hre Deres oprigtige Mening om mine nye Digte, blandt hvilke jeg vover at uddrage flgende: Hvad jeg elsker - Havblik - Skildvagten - Phantasie ved Vesterhavet - Manden fra Paradiis - og Hjertets Melodier.

Men nu lev vel! Tiden forbyder mig at skrive meer, men glem ikke Deres af Hjertet hengivne

Andersen

i strste Hast!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost