Dato: 31. maj 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

178. Til E. Collin.

Neapel den 31 Mai 1846.

Kjre Ven!

Her er nok en Ladning Biographie, Resten flger om en 14 Dage; den har taget mig megen Tid op, og det har vret mig et Savn, at jeg ikke havde flere Optegnelser og Blade der ligge hjemme! imidlertid har mit Ophold ude, hvor den skjd frem, vret mig til det Gode at jeg ligesom har staaet uden for alle Forhold og Indvirkninger; jeg troer det Hele er skrevet uforbeholdent, uden nogen Bitterhed mod Personer og at jeg i at skildre disse har, i faae Trk, viist en Slags Talent; Molbech og Deres Fader troer jeg saaledes ere characteristiske givne, hvad der staaer om min Ven Eduard, veed jeg ikke om De billiger, men naturligviis maa De vre meget forsigtig med at strege noget ud. Det Hele er kommet i en Gydning, friskt, aabent og rligt troer jeg.–Siig mig hvad Indtryk det gjr paa Dem og Deres Jette.–

Nu er De da hjemme i Danmark, har skottet til Italien og gjennem flyvet mit kjre Tydskland; det har gjort Dem og Deres Jette godt, gid vi havde mdtes derude! Hils Brdrene, Deres Fader og Deres Sster.

Deres broderlige Ven

H. C. A.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost