Dato: 18. april 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: C H Lorenzen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 18. April 1831.

Kjre Ven!

Hvorledes gaaer det til, at jeg aldeles Intet hrer fra Dig? - Den, der reiser bort, pleier dog altid at skrive frst, man kan ellers ikke vide, hvor han trffes. Du kan jo her gjerne have nedsat Dig i Roskilde; men nok herom. Jeg skal nu fortlle Dig en stor Nyhed angaaende mig selv. - Jeg kan ikke lnger holde det ud i Hjemmet, jeg er i denne Verden bleven en sygelig skrantning, nsten altfor sentimental; dette er galt, og det bedste Middel herimod er nu vistnok at reise! - Jeg har derfor besluttet i Begyndelsen af Mai at tage over Hamburg og Brunswig til Harzen og derfra gjennem Leipzig til Dresden og tilsidst over Berlin og Hamburg hjem. Det kan jo blive en herlig Tour; jeg vil maaskes da faae lidt mere Ligevgt i mit aandelige Jeg, lre at kjende Mennesker og blive lidt mere strk i min Tydsk; kan det ikke blive deiligt? - Jeg har Hovedet fuldt af denne Reise, derfor har jeg ikke skrevet, ellers havde du dog faaet Brev fr i Dag; men lad mig nu see, at Du ret snart glder mig med et langt Brev. Jeg lovede dig at sige, hvad Folk dmte om Ingemanns nye Vrk; nsten lidt ugjerne opfylder jeg dette Lfte, da man er meget imod det; En har een Grund, en Anden den modsatte; kun een Eneste, hvis Dom jeg stter Priis paa, holdt af det, de Andre vare ordenlig vrede paa den kjre Ingemann. - Arnesen har udgivet to Lystspil, Dialogen er fortrffelig; men der er ingen Intrigue, og det er et meget slet selskab, man fres ind i. - Jeg har lagt, som Du seer, et lille Brev her inden i til den kjre fortrffelige Ingemann; vil Du ikke nok besrge det til ham? - Tnk dig engang, hvilken magels Uforskammethed, jeg har oplevet; Det dende Barn har vret oversat paa Tydsk af Flere, og nu er der En, der i et Brev yttrer, at han troer at have se et dette Digt paa Tydsk, men at det danske er fortrffeligt oversat! Er det ikke selagtigt at sige sligt? Han veed det vistnok bedre! Jeg har ellers endnu ikke seet Dit Digt i Kjbenhavnerposten ligesom ogsaa Recensionen bliver borte. Hvad har dette at betyde? - Wilsters Digte ere jo udkomne uden at have staaet i Avisen. - I de sidste 14 Dage har jeg intet nyt skrevet, derfor kan jeg ikke opvarte Dig med Vers, denne min korte Prosa maa i Dag vre Dig nok; naar jeg har seet Floder og Bjerge, skal jeg opvarte Dig med bedre Sager.

Din Ven

Andersen.

I Hast!

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter