Dato: 28. juni 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: C H Lorenzen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 28. Juni 1831.

Kjre Ven!

Her kommer min Brevdue flagrende; - thi nu er jeg trt af at flagre og sidder midt i det store, snvre Kjbenhavn. I Fredags kom jeg hjem med Dampskibet fra min Udflugt i Verden, hvor jeg har seet saa meget smukt; dog, dette kjender Du jo, Du lykkelige Menneske, der er gaaet over de Bjerge, jeg kun saae som Schattenspiel an der Himmelwand. Et deiligt Veir fulgte mig, og isr paa Brocken var der smukt og klart, Noget, som jo er en sjlden Lykke! - Tieck og Dahl i Dresden blev jeg nie bekjendt med, og jeg troer at have vundet Mere, end det Venskab, de ellers give andre Reisende, der, som jeg, kun en Ugestid ere i deres Omgivning. - Et hjerteligt Brev fra Tieck, som Du skal faae at see, vil kunne give Dig en Idee derom. - Mange smaae Erindringer bringer jeg hjem, men ikke et eneste Vers; hvor kan man baade samle Blomsterstv og stte Honning paa een Gang? Det sachsiske Schweiz er interessant, men ikke smukt og grandiost som Harzen. Berlin er en kj edelig By, jeg kommer der ikke mere. Det er jo bare Theater-Decorationer! Digteren Chamisso indfrte mig i et literairt Selskab, der havde fine Forsamlinger i Thiergarten; her saae jeg en Slump af Berlins skjnne Aander. Med Skuespillene var jeg uheldig; i denne Tid grassere kun Spektakelstykker. - Du er vist eller en smule vred paa mig, fordi Du intet Brev fik fra mig i den Tid, jeg var borte; man naar Du betnker, at den hele reise gjennem Hamburg, Braunschweig; Harz-Egnen, Leipzig, Meissen, Dresden, sachsiske Schweiz og Berlin varede kun sex Uger, saa vil Du vist undskylde mig. - Hvad jeg i den Tid har flt og tnkt, skal Du faae paa Tryk, saa er det bedre at lse, end min garstige Kloe. - Det bliver en Hjertets Laterna magica, jeg vil skjnke Verden; nu faaer man see, hvad Lykke Billederne gjre. Din Recension over mine sidste Digte lste jeg i Hamburg, Professor Kruse kom at vise mig dem. Men nu, levvel! Jeg har meget at bestille i disse Dage, som Du vel kan vide; derfor ikke Mere, end et lille god Dag. Vil Du ret snart sende Ingemann indlagte, lille Brev, og gld mig med et i nste Uge; Jeg skal da oprette, hvad jeg har forsmt. I Libau er annonceret en Oversttelse af de bedste mellem mine Digte; naar nu kun Kolera ikke flaaer dette Project ihjel!

Din Ven

Andersen

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter