Dato: 24. september 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

til Jonna Drewsen

Oldenborg 24 Sept 1846

Det var smukt af Dig at du skrev i din Bedstefaders Brev til mig; jeg sender dig tusinde Haandtryk, eet af dem kan du give Henrik i den Haand der ikke skriver til mig. Holger fandt jeg saa godmodig og hjertelig, som altid, han er imidlertid blevet temmelig feed og har Mundskjg. Rosas sprang ganske muntert omkring. - Havde ikke Huset i Amaliegaden vret og de der springe ud derfra, da var jeg blevet i Tydskland i denne Vinter, blevet hos min kjre "Erbgroherzog", der i en Grad har bedet mig blive hos sig, i en Grad af Inderlighed saa jeg ordenlig selv leed ved at sige nei. Der er saa velsignet og godt og Sachsen er et deiligt Land; man betragter mig i Weimar ikke, som en Fremmed; Du skulde engang see det! - Men nu er jeg snart i Amaliegaden, bygger og boer vist Aar og Dag hos mine velsignede Bedste der! Dette sidste Aar har vret rigt paa Erkjendelse og Leven gid at I nu Alle maa vre forniet med mig, gid jeg indenfor Eder maa finde en blot nogenlunde taalelig Behandling, men det gaaer vel, thi vor/ Herre veed, jeg nrer aldeles ingen Forhaabninger. Bare man kun vil vre Mennesker, jeg veed jo nu engang: i Europa er jeg en Digter; hjemme et ganske godt Menneske, med en Slags Talent, men skrkkelig forfngelig og kan kun der komme i syvende Geled bag efter de Store. - Det er nu engang ikke anderledes og saa maa man finde sig deri. - Lidt Nar bliver der nu gjort af mig naar jeg kommer hjem, for at jeg kan fle jeg hrer dem til og at de ere nogle Fandens Karle! -

Hils nu din Moder og Fader, alle dine Brdre og siig Tante Louise og Lind at jeg allerede lnges efter en TheevandsAften ved det lille Bord; jeg faaer vel Sennep til Kjdet, Lind sprger om jeg ikke vil have en Snaps, men lille, Louise maa ind og see til Anna, som grder, - det ringer, og Carl Weis kommer - jo, jeg er ganske hjemme. - Jette og Eduard haaber jeg er dog flttet ind naar jeg kommer og Gottlieb og Gusta seer jeg med hele Ungdommen. Fra dem har jeg hele denne Reise ikke hrt et Ord, de have nok sluttet sig til Henrik, i Brevskrivning staae de i Stampe. Jeg er vittig.

Din gamle Ven

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 54-55)