Dato: 2. september 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: Edvard Collin
Sprog: dansk.

34. Til E. Collin.

Kjbenhavn den 2 Sept: 1831.

Kjre Ven!

I Dag bliver det kun et Par Ord, De faaer fra mig, thi jeg sidder just med

en Correctur, der skal vre frdig til i Eftermiddag; hvad ellers denne angaaer, kan De vre saa temmelig rolig; (jeg hrte af Deres Fader i Dag, at De havde yttret nogen Forskrkkelse). Min Vaudeville har Moelbeck dbt om til: Captainen fra Smyrna. Hvad synes Dem? Jeg har nu taget70 mig den rbdige Frihed at slaae en Streg derover og kaldet den: Skibet. Det er en kjedelig Tittel nok men de skal da ikke have deres Villie i Alt, enhver vil da fle og see, at den maatte kaldes Qvarantainen. Theatret aabnedes iaftes med Bruden, der var propfuldt, og isr en Mngde unge Mennesker, paa de sprrede Pladser; de kom alle sammen, da der aabnedes, for at lade dem see der; Axel Thorsen var i Uniform. De veed da hvilken udbredt Syge der graserer her i Sjland? Der skal paa een Dag vret begravet, 19 Mennesker, jeg tnker vi i Grunden allerede have Choleraen, men at det gaaer med den, som med Engelnderne, da de sidst71 vare her, at ingen ret troer det, fr det er for sildigt. I denne Uge har jeg isinde at tage fat paa en nye Tragedie; De skal nste Gang hre mere om den, men nu venter og haaber jeg frst et ret hjerteligt Brev fra Dem

i hast!

Deres

Andersen.

Her har De eller[s] et Intermezze, af Reisen, paa Bloxbjerg.

Instrumenter paa Taarnet.

Vi ere froe, I ere froe,

Vi blse og I brumme,

Saa faae vi af Fra-Djavolo,

Af Bruden og Den Stumme.

Chor.

Dolorem furca pellas ex,

Det kan jeg som en Lexe!

Jeg er en Hex, Du er en Hex,

Vi ere alle Hexe.

Fjeldblokken.

Dands kun, jeg ligger, som en Steen,

Kan ei min Glde stamme,

Men naar af jer er ikke een,

Er jeg endnu den samme.

Alferne.

Vi sidde her bag Blomstens Blad,

Hvor deres Dands os more!

De bre sig saa klodsed' ad;

O Gud, hvor de er' store!

Elskeren.

Hit over Skyen staaer jeg her,

Dog Hjertet maa bekjende:

Jeg var dog Himlen mere nr,

Den Gang jeg var hos hende!

Chor.

Vi stte Skjbnen U for X,

Vi skal den nok corexe;

Jeg er en Hex, Du er en Hex,

Vi ere alle Hexe.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter