Dato: 20. september 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 20 Sept. 1831.

Kjre Hr. Professor.

De og Deres gode Kone kom da ikke til Byen, ligesom jeg heller ikke ud til Sor; jeg havde dog gldet mig saa inderligt til, at tale med Dem begge. Istedet for mig selv kommer nu min Reise, De vil der see hvad Indtryk denne lille Udflugt i Verden har gjort paa mig, og jeg haaber sikkert at hre hvad Indtryk Bogen gjr paa Dem og Deres Kone; ikke sandt? I nste Uge kommer der et lille eenacts Stykke paa Theatret, som halv er Scribes halv mit. Det skulde egentligt fre Navnet: Qvarantainen, men omendskjndt, der ikke er Spor til Cholera i Stykket, tr Derectionen dog ikke lade det spille med sit egentlige Navn, det er forargeligt, siger man; det er nu omdbt til: Skibet.

Nielsen, Foersom, Frydendal og Mad: Wexschall ere de spillende Personer. Siig mig rligt, som altid, hvad De synes om Skyggebillederne, rimeligviis blive de vist meget dadlet, naar jeg nu faaer en Recension i Maanedskriftet; den sidste over mine: Phantasier og Skizzer, bedrvede mig meget; Det Gode, siger han vil han ikke udpege, men kun Feilene, Saaledes faaer jeg altid Dadel, altid Da-da! i Skammekrogen. - Recensenten siger ogsaa, at Digtet hvad jeg elsker, er ikke naturligt, at jeg ikke kan omfatte saa mange Flelser; de[t] veed han jo dog ikke! - Jeg har vilde efterligne Heine i ulykkelig Kjrlighed; gid det var sandt!

Gld mig dog, endelig med et Brev, ret snart; det gjr mig saa usigeligt vel, hvergang jeg hrer fra Dem, tak for det deilige Digt, De har givet os i Dagen; det er da en herlig Idee.

Men nu lev vel, Tiden er mig i Dag lidt knap, til at skrive mere, Deres af Hjertet hengivne

Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenhavn den 20 Sept. 1831

Kjre Hr. Professor.

De og Deres gode Kone kom da ikke til Byen, ligesom jeg heller ikke ud til Sor; jeg havde dog gldet mig saa inderligt til, at tale med Dem begge. Istedet for mig selv kommer nu min Reise, De vil der see hvad Indtryk denne lille Udflugt i Verden har gjort paa mig, og jeg haaber sikkert at hre hvad Indtryk Bogen gjr paa Dem og Deres Kone; ikke sandt? I nste Uge kommer der et lille eenacts Stykke paa Theatret, som halv er Scribes halv mit. Det skulde egentligt fre Navnet: Qvarantainen, men omendskjndt, der ikke er Spor til Cholera i Stykket, tr Derectionen dog ikke lade det spille med sit egentlige Navn, det er forargeligt, siger man; det er nu omdbt til: Skibet.

Nielsen, Foersom, Frydendal og Mad: Wexschall ere de spillende Personer./

Siig mig rligt, som altid, hvad De synes om Skyggebillederne, rimeligviis blive de vist meget dadlet, naar jeg nu faaer en Recension i Maanedskriftet; den sidste over mine: Phantasier og Skizzer, bedrvede mig meget: "Det Gode", siger han "vil han ikke udpege, men kun Feilene". Saaledes faaer jeg altid Dadel, altid "Dada! i Skammekrogen." - Recensenten siger ogsaa, at Digtet "Hvad jeg elsker", er ikke naturligt, at jeg ikke kan omfatte saa mange Flelser; de veed han jo dog ikke! - Jeg "har vilde efterligne Heine i ulykkelig Kjrlighed;" gid det var sandt! -

Gld mig dog, endelig med et Brev, ret snart; det gjr mig saa usigeligt vel, hvergang jeg hrer fra Dem, takfor det deilige Digt, De har givet os i Dagen; det er da en herlig Idee.

Men nu lev vel, Tiden er mig i Dag lidt knap, til at skrive mere,

Deres af Hjertet hengivne

Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 3-2, 51-52)